Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2017/18

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijných programoch Aplikovaná telematika a Riadenie procesov:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
  • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
  • Hodnotenie diplomovej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2018

Doplnkové informácie