Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
  • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a inžinierskeho štúdia Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
  • Trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 29.6.2017

Doplnkové informácie