Danfoss Slovensko - ponúka témy DP a praxe

 Spoločnosť Danfoss Slovensko, spol. s r.o. ponúka študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov možnosť riešiť diplomovú prácu zameranú na embedded programovanie riadiacej logiky hydraulických systémov. Súčasťou riešenia zadania diplomovej práce je aj prax v podniku Danfoss Slovensko v Považskej Bystrici. Pre úspešných absolventov firma súčasne ponúka možnosť zamestnania.

Viac informácií o téme diplomovej práce je v priloženom súbore .

Doplnkové informácie