Inžinierske štúdium: Aktuality

Vydávanie diplomov absolventom

Pretože vzhľadom k trvalej platnosti mimoriadneho stavu vyhláseného v súvislosti s prevenciou šírenia choroby COVID-19 boli v akademickom roku 2019/2020 zrušené slávnostné promócie absolventov bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia.

Absolventom bakalárskeho štúdia budú diplomy odovzdané na Referáte pre vzdelávanie FEIT pri zápise do 1. ročníka inžinierskeho štúdia.

Absolventom inžineirskeho štúdia budú diplomy odovzdané na Referáte pre vzdelávanie FEIT  v nasledujúcich termínoch:

Termín Čas
03.08.2020 - 06.08.2020 08:00 - 11:00
10.08.2020 - 13.08.2020 08:00 - 11:00

V prípade, že absolventom uvedené časy nevyhovujú, po predchádzajúcom mailovom alebo telefonickom dohovore je možné si diplomy vyzvdvihnúť aj v iných termínoch.

Absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu v inžinierskom stupni štúdia si diplomy môžu vyzdvihnúť vo vyššie uvedených termínoch.

Výsledky štátnych skúšok inžinierskeho štúdia 2019/20

Prehľad výsledkov štátnych skúšok inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov:

Štátnych skúšok sa v dňoch 30.6. a 1.7.2020 zúčastnilo spolu 24 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Riadenie procesov, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 24,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 24 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 16 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 8 študentov,
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 študenti,
   • hodnotenie "prospel" - 22 študentov.

Tabuľky a grafy:

 • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a diplomovej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie diplomovej práce a predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend vývoja priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľady spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 2.7.2020

Prezentácie produktov "machine vision"

Pracovníci KRIS sa dlhodobo snažia študentom prezentovať najnovšie technológie aplikované v oblasti automatizácie priemyslu alebo dopravy. Preto pravidelne organizujú špecializované prednášky a prezentácie odborníkov z praxe určené študentom a vysokoškolským učiteľom zameraných na danú oblasť techniky. 

V utorok 12.3.2019  sa uskutočnila špecializovaná prednáška na tému „Spracovanie obrazovej informácie v priemyselných aplikáciách“ určená študentom a vysokoškolským pedagógom venujúcich sa oblasti priemyselnej automatizácie. Ako odborník z praxe aj tento rok prezentoval novinky a trendy v oblasti spracovania obrazu v priemysle zástupca spoločnosti FMach Žilina, spol. s r.o., pán Marián Križovič.

Špecializované prezentácie pokračovali aj vo štvrtok 14.3.2019, kedy zástupca spoločnosti SICK spol. s.r.o., o.z. Bratislava, pán Ing. Adam Brňo, poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci série laboratórnych cvičení predstavil prácu s reálnymi priemyselnými kamerami. Študenti si mohli na vytvorených pracoviskách vyskúšať prácu na reálnych modeloch priemyselných kamier, ktoré sa najviac používajú v oblasti Machine Vision. Študenti vykonali pomocou nimi vytvoreného  inšpekčného programu kontrolu kvality na rôznych typoch vzoriek prinesených vyrobených produktov.

 

Prednáška a séria laboratórnych cvičení boli realizované v rámci projektu KEGA 016ŽU-4/2018: "Modernizácia metód výučby riadenia priemyselných procesov na báze konceptu Industry 4.0“.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.
 
 

Doplnkové informácie