Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2021/2022

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT UNIZA vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022. Zoznam vypísaných tém bakalárskych prác je zverejnený v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné nastaviť si akademický rok 2021/22 a v menu Hlavná ponuka si vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2021/2022 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do 17.9.2021.
Študenti sa na tému BP prihlásia u vedúceho vybranej záverečnej práce. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná študijný poradca na pokyn vedúceho záverečnej práce  prostredníctvom informačného systému e-VzdelávanieBez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude.
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce  na základe poverenia vedúceho katedry RIS pridelí študijný poradca.
 
V Žiline dňa 14.6.2021
Peter Nagy  
študijný poradca

Doplnkové informácie