Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2020/21

 • Vytlačiť

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

Štátnych skúšok sa dňa 8.6.2021 zúčastnilo celkovo 11 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prevzatých zadaní bakalárskej práce - 18.
  • počet študentov prihlásených na štátnu skúšku - 11,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 11 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 6 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 5 študentov.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 3 absolventi,
   • hodnotenie "prospel" - 8 absolventov.
 • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 9.6.2021