Prihlasovanie na bakalárske práce pre akademický rok 2020/2021

Podľa §24 Študijného poriadku FEIT UNIZA vypisuje vedúci Katedry riadiacich a informačných systémov témy bakalárskych prác na akademický rok 2020/2021. Prehľad vypísaných tém a študentov aktuálne prihlásených na jednotlivé témy je v priloženom zozname Zoznam tém bakalárskych prácZoznam vypísaných tém bakalárskych prác je zverejnený aj v informačnom systéme e-Vzdelavanie. Na zobrazenie zoznamu vypísaných tém diplomových prác a získanie prehľadu o aktuálne dostupných témach je potrebné si v menu Hlavná ponuka vybrať položku Záverečné práce. Zoznam prác na portáli e-vzdelavanie bude priebežne aktualizovaný, vyššie uvedený zoznam má len informatívny charakter a aktualizovaný nebude.

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia, sa na uverejnené témy môžu prihlásiť najneskôr do 25.9.2020.
Študenti sa na tému BP prihlásia po predbežnej elektronickej alebo osobnej konzultácii s vedúcim bakalárskej práce u študijného poradcu. Samotné prihlásenie študenta na zvolenú tému vykoná len na pokyn vedúceho záverečnej práce študijný poradca prostredníctvom informačného systému e-VzdelávanieBez súhlasu vedúceho práce, študent na tému prihlásený nebude. 
 
Študentom, ktorí sa do stanoveného termínu neprihlásia na žiadnu tému, tému bakalárskej práce  na základe poverenia vedúceho katedry RIS pridelí študijný poradca.
 

V Žiline dňa 7.9.2020
Peter Nagy  
študijný poradca
 
 
 

Doplnkové informácie