Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2018/19

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia:

Štátnych skúšok sa dňa 12.6.2019zúčastnilo spolu 22 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

 • Štátna skúška v číslach:
  • počet prihlásených študentov - 22,
  • úspešne vykonalo štátnu skúšku - 22 študentov s hodnotením:
   • hodnotenie "výborne" - 9 študentov,
   • hodnotenie "vyhovel" - 13 študentov.
  • Celkový výsledok štúdia:
   • hodnotenie "prospel s vyznamenaním" - 2 absolventi,
   • hodnotenie "prospel" - 20 absolventov.
 • Prehľad hodnotenia predmetu štátnej skúšky a bakalárskej práce Hodnotenie predmetov ŠS a obhajoby DP
 • Hodnotenie predmetu štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách Hodnotenie predmetov v komisiách
 • Hodnotenie bakalárskej úráce v jednotlivých skúšobných komisiách Celkové hodnotenie štátnych skúšok a štúdia
 • Celkové hodnotenie štátnych skúšok, úspešnosti štúdia a trend priemerných známok na štátnych skúškach Trend priemerných známok z predmetov a diplomovej práce

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 13.6.2019

Doplnkové informácie