Výsledky štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 2016/17

Prehľad výsledkov štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v študijnom programe Automatizácia v akademickom roku 2016/2017:

  • Prehľad hodnotenia predmetov štátnej skúšky a bakalárskej práce 
  • Hodnotenie predmetov štátnej skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách 
  • Celkové hodnotenie štátnych skúšok a bakalárskeho štúdia 
  • Trend priemerných známok na štátnych skúškach 

Prehľad spracovala Ing. Emília Bubeníková, PhD., 26.6.2017

Doplnkové informácie