Štúdium: Aktuality

Medzinárodný úspech študentov KRIS

Študenti KRIS, ktorí dňa  9.4.2014 zvíťazili vo fakultnom kole Študentskej vedecko-odbornej súťaže v Žiline sa dňa 24.4.2014 zúčastnili na Vysokej škole banskej  v Ostrave na 19. ročníku medzinárodnej  súťaže STOČ 2014 (Studentská tvurčí a odborní činnost) určenej študentom bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl a opäť boli úspešní:

  • študent 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Tomáš Juščák skončil na 1. mieste v sekcii S3- Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI 
  • študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia Miroslav Pivovarskýskončil na 3. mieste v sekcii S1-Teorie a aplikace systémů řízení
Diplom víťaza Diplom zo súťaže

Obom študentom k úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ing. Emília Bubeníková

 

Vydanie vysokoškolského diplomu v anglickom jazyku

Absolvent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia môže požiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku.

O vydanie diplomu požiada na Referáte pre vzdelávanie v deň vykonania štátnej skúšky.


Vysokoškolský diplom v anglickom jazyku

27 € / 813,40 SKK

* poplatok podľa čl. 5 ods. 4 Smernice ŽU č. 78

Doplnkové informácie