Štúdium: Aktuality

Výsledky ŠVOS 2015

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, zorganizovala v dňoch  17.3.2015 a 14.4.2015 študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v oblastiach výskumu: Elektrotechnika a elektroenergetika; Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; Biomedicínske inžinierstvo.

Za študijné programy Automatizácia a Riadenie procesov garantované KRIS sa súťaže zúčastnili 6 zástupcovia a z nich sa na stupňoch víťazov umiestnili nasledujúci študenti:

  • Peter ŽDÁNSKY získal  2. miesto  v bakalárskom stupni s témou: Výučbový program pre prácu s konvolučnými kódmi v SW nástroji Matlab
  • Bc. Jozef HUMAJ získal 1. miesto v inžinierskom stupni s témou: Robotický manipulátor
  • Ing. T. MRAVEC získal  2. miesto v doktorandskom stupni s témou: Optimization of Inertial Localization by Differential Evolution Algorithm

                                                                ***

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov!

spracovala: Ing. E. Bubeníková, PhD.

 

 

Medzinárodný úspech študentov KRIS

Študenti KRIS, ktorí dňa  9.4.2014 zvíťazili vo fakultnom kole Študentskej vedecko-odbornej súťaže v Žiline sa dňa 24.4.2014 zúčastnili na Vysokej škole banskej  v Ostrave na 19. ročníku medzinárodnej  súťaže STOČ 2014 (Studentská tvurčí a odborní činnost) určenej študentom bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl a opäť boli úspešní:

  • študent 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Tomáš Juščák skončil na 1. mieste v sekcii S3- Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI 
  • študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia Miroslav Pivovarskýskončil na 3. mieste v sekcii S1-Teorie a aplikace systémů řízení
Diplom víťaza Diplom zo súťaže

Obom študentom k úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ing. Emília Bubeníková

 

Vydanie vysokoškolského diplomu v anglickom jazyku

Absolvent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia môže požiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku.

O vydanie diplomu požiada na Referáte pre vzdelávanie v deň vykonania štátnej skúšky.


Vysokoškolský diplom v anglickom jazyku

27 € / 813,40 SKK

* poplatok podľa čl. 5 ods. 4 Smernice ŽU č. 78

Doplnkové informácie