Zápisy v ak.roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa vzhľadom k platnosti preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 uskutočna zápisy do vyšších ročníkov štúdia v termíne od 7.9. do 10.9.2020 elektronickou formou. Vzhľadom k tomu nie je potrebná osobná účasť študentov na zápise.

Do vyššieho ročníka štúdia príslušného stupňa štúdia (2. a 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia, 2. ročník inžinierskeho stupňa štúdia) budú automaticky zapísaní všetci študenti, ktorí v súlade s rozhodnutím dekana FEIT získali za predchádzajúci akademický rok minimálne 30 kreditov a súčasne spĺňajú aj ostatné podmienky študijného poriadku FEIT UNIZA pre zápis do vyššieho ročníka. Do 1. ročníka inžinierskeho štúdia budú zapísaní všetci prijatí študenti, ktorí požiadajú o elektronický zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky UNIZA.

Zapísaným študentom sa pri zápise automaticky zapíšu:

  • všetky povinné predmety ročníka, do ktorého sa študent zapisuje,
  • všetky nesplnené povinné a povinne voliteľné predmety z predchádzajúceho akademického roka,
  • v prípade, že sa študent v apríli 2020 prostredníctvom akademického informačného systému (AIS) e-vzdelávanie prihlásil na voliteľné alebo výberové predmety pre budúci akademický rok, aj všetky zvolené voliteľné a výberové predmety.

Študenti si budú v AIS individuálne sledovať, či boli v uvedenom odbobí zapísaní a či im následne boli do AIS zapísané aj všetky povinné, vybrané povinne voliteľné, prípadne vybrané výberové predmety pre príslušný akademický rok. Po elektronickom zápise si študent do Výkazu o štúdiu (indexu) zapíše všetky predmety zapísané v AIS, ktoré chce v akademickom roku 2020/21 študovať.

V prípade, že študent bude požadovať zmenu voliteľného alebo výberového predmetu, zmena bude možná v priebehu prvých 3 týždňov semestra osobne. Študent navštívi študijného poradcu, ktorý mu v indexe požadovanú zmenu potvrdí a následne navštívi Referát pre vzdelávanie FEIT, kde požadovanú zmenu vykonajú v AIS.

V prípade, že študent bude potrebovať potvrdenie o návšteve školy, môže si ho vyžiadať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Po začatí semestra sa budú potvrdenia vydávať osobne na Referáte pre vzdelávanie. V prípade potreby vystavenia iných potvrdení si študent osobne požiada Referát pre vzdelávanie FEIT o ich vystavenie po začiatku semestra.

Ing. Peter Nagy, PhD, študijný poradca

Doplnkové informácie