Pozvánka na prednášku "Nové trendy v priemyselnej automatizácii"

Všetkých záujemcov o oblasť inovatívnych riešení pre všetky oblasti priemyselnej automatizácie pozývame na prednášku na tému "Nové trendy v priemyselnej automatizácii"

Prednáška sa uskutoční v stredu 13.11.2019 v čase od 10:00 do 12:00 v AULE 5

Prednášať budú Ing. Michal Bors a Ing. Andrej Šimo, pracovníci spoločnosti B&R.

Prednáška je realizovaná v rámci projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

Prednášku organizuje Ing. Jozef Hrbček, PhD.

 

 

Doplnkové informácie