Prednáška "Robotika a spracovanie obrazu"

Dňa 28.3.2019 sa v rámci výučby predmetov Akčné členy a ich riadenie a Robotické systémy konala špecializovaná prednáška na tému "Robotické systémy a spracovanie obrazu" spojená s prezentáciou spoločnosti Elvac, a.s. z Ostravy. Spoločnosť sa zaoberá priemyselnou automatizáciou a nasadzovaním priemyselných robotov, riadiacich systémov na báze PLC a systémov na spracovanie obrazu do výroby.

V rámci prednášky zástupcovia spoločnosti ELVAC prezentovali študentom moderné riešenia z produkcie firmy a súčasne prejavili záujem o absolventov FEIT, predovšetkým o absolventov študijného odboru Automatizácia. Pre študentov mali okrem zaujímavej prednášky pripravené aj vecné ceny ako odmenu za správne odpovede na otázky z oblasti robotiky a spracovania obrazu. 

 

 

Doplnkové informácie