Uplatnenie absolventov z roku 2018

  • Vytlačiť

V akademickom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium inžinierskeho študijného programu Aplikovaná telematika 4 absloventi  a štúdium inžinierskeho študijného programu Riadenie procesov úspešne ukončilo 29 absolventov. Spolu teda úspečne ukončilo štúdium inžinierskych študijných programov zabezpečovaných KRIS v rámci študijného odboru Automatizácia celkom 33 absolventov.

Všetci títo absolventi si krátko po ukončení štúdia našli zamestnanie, pričom takmer polovica z nich sa zamestnala prakticky okamžite po skončení štúdia. Väčšina absolventov sa zamestnala vo firmách, ktorých odborné zameranie sa zhoduje s profilom absolvovaných študijných programov Aplikovaná telematika a Riadenie procesov.

V priebehu januára 2019 boli oslovení všetci absolventi so žiadosťou o vyplnenie stručného dotazníka o ich pracovnom uplatnení. Všetci absolventi dotazník vyplnili a priložený dokument zobrazuje výsledky prieskumu.