Trainee program spoločnosti FMach

Spoločnosť FMach, s.r.o. Žilina ponúka študentom inžinierskeho stupňa štúdia (ideálne študentom 1.ročníka inžinierskeho štúdia) možnosť absolvovať tréningový program zameraný na programovanie riadiacich systémov pre oblasť priemyslovej automatizácie. Podrobnosti o ponuke vrátane požiadaviek na účastníka a kontaktu na spoločnosť sú v priloženom dokumente (kliknite na logo)

Ponuka Trainee Program spoločnosti FMach - november 2016

 

Doplnkové informácie