ŠVOS 2017

  • Vytlačiť

Vo švrtok 6.4.2017 sa uskutočnila  Študentská vedecká odborná súťaž (ŠVOS) 2017 pre bakalársky stupeň štúdia, na ktorej študijný program Automatizácia zabezpečovaný KRIS reprezentovali:

  • Michal Pekár (1. miesto): Robotické vozidlo pre pohyb v náročnom teréne
  • Daniel Janáček:Lokalizácia transpondérov RFID v rušenom prostredí

Vo švrtok 6.4.2017 sa súčasne uskutočnila  aj súťaž ŠVOS pre inžiniersky stupeň štúdia, na ktorej sa za KRIS zúčastnili:

  • Bc. Peter Justh: Kontrola zaparkovaného vozidla pomocou techník počítačového videnia
  • Bc. Dušan Jenča: Lokalizácia osoby v uzatvorenom priestore

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme  za reprezentáciu katedry a študijného odboru Automatizácia a víťazovi gratulujeme.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.