Nové značenie študijných skupín

Upozorňujeme študentov, že od akademického roka 2016/17 je na Elektrotechnickej fakulte zavedené nové označovanie študijných skupín podľa nasledujúcich tabuliek:

Bakalárske štúdium, študijný program Automatizácia

1. ročník   2. ročník   3. ročník  
staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie
3Z4E10
3Z1A10
3Z4E20 3Z1A20 3Z4E30 3Z1A30
3Z4E11 3Z1A11 3Z4E21 3Z1A21 3Z4E31 3Z1A31
3Z4E12 3Z1A12 - - - -

Inžinierske štúdium, študijný program Aplikovaná telematika

1. ročník 2. ročník
staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie
-
3Z1B1A
-
3Z1B2A

Inžinierske štúdium, študijný program Riadenie procesov

1. ročník 2. ročník
staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie
3Z6Z10
3Z1A1A
3Z6Z20 3Z1A2A
3Z6Z11
3Z1A1B
3Z6Z21
3Z1A2B

Rozvrhy hodín pre akademický rok 2016/17 sú už spracované pre nové značenie študijných skupín.

Doplnkové informácie