Vydanie vysokoškolského diplomu v anglickom jazyku

Absolvent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia môže požiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku.

O vydanie diplomu požiada na Referáte pre vzdelávanie v deň vykonania štátnej skúšky.


Vysokoškolský diplom v anglickom jazyku

27 € / 813,40 SKK

* poplatok podľa čl. 5 ods. 4 Smernice ŽU č. 78

Doplnkové informácie