Štúdium: Aktuality

Ready for Industry 4.0 - exkurzia v spoločnosti Continental Púchov

V zimnom semestri akademického sme študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov ponúkli možnosť absolvovať sériu prednášok o nových trendoch v oblasti informačných technológií aplikovaných v priemyselných podnikoch v súvislosti s budovaním tzv. digitálnych podnikov s pracovným názvom Ready for Industry 4.0. Na ponuku pozitívne zareagovalo 13 študentov a o prednášky prejavilo záujem aj niekoľko kolegov z katedry. V prvom semestri študentom prednášal naslovovzatý odborník - doc. Ing. Peter Peniak, PhD., ktorý pracuje ako riaditeľ oddelenia informačných technológií, Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. V rámci prvej série prednášok s názvom "Informačné technológie v podniku s Industry 4.0." prednášal doc. Peniak o témach ako technológie cloudov, webové služby pre informačné technológie, riadenie služieb informačných technológií, informačné technológie procesu obchodu a vývoj procesov, integrácia mobilných zariadení, bezpečnostné systémy a aplikácie pre IT, správa identít a ďalších. V rámci jednotlivých prednášok doc. Peniak uviedol teoretické poznatky z jednotlivých tém a dopĺňal ich ukážkami reálnych systémov aplikovaných v koncerne Continental. 

Vyvrcholením série prednášok bola exkurzia účastníkov v spoločnosti Continental Matador Rubber v Púchove. V prvej časti exkurzie študenti absolvovali prehliadku výrobného závodu divízie Tires so zameraním na proces zhotovenia plášťov pre osobné i nákladné vozidlá. V druhej časti ich pracovníci z divízie informačno-komunikačných technológií oboznámili s technológiami, ktoré výrobný závod používa v procese výroby z pohľadu technických a programových prostriedkov na stranách front-end a back-end, pričom si pozreli aj moderné dátové centrum spoločnosti.

 

Predpokladáme, že v prípade záujmu študentov, budú v nasledujúcich semestroch odprednášané ďalšie témy tak, aby absolventi získali komplexný prehľad o najmodernejších trendoch v oblasti informačných technológií pre priemyselné podniky a boli tak pripravení po absolvovaní štúdia implementovať tieto technológie v podnikoch. Na ďalších prednáškach sa budú podieľať aj ďalší odborníci z praxe vrátane zástupcov spoločnosti Continental z Hannoveru.

Peter Nagy, Emília Bubeníková

 

ŠVOS 2017

Vo švrtok 6.4.2017 sa uskutočnila  Študentská vedecká odborná súťaž (ŠVOS) 2017 pre bakalársky stupeň štúdia, na ktorej študijný program Automatizácia zabezpečovaný KRIS reprezentovali:

 • Michal Pekár (1. miesto): Robotické vozidlo pre pohyb v náročnom teréne
 • Daniel Janáček:Lokalizácia transpondérov RFID v rušenom prostredí

Vo švrtok 6.4.2017 sa súčasne uskutočnila  aj súťaž ŠVOS pre inžiniersky stupeň štúdia, na ktorej sa za KRIS zúčastnili:

 • Bc. Peter Justh: Kontrola zaparkovaného vozidla pomocou techník počítačového videnia
 • Bc. Dušan Jenča: Lokalizácia osoby v uzatvorenom priestore

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme  za reprezentáciu katedry a študijného odboru Automatizácia a víťazovi gratulujeme.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.

Stáže IBM Great Minds 2017

Vážení študenti,

chceli by sme Vás informovať o možnosti nominácie do výberového stážového program IBMGreat Minds 2017.” Stážový program je určený pre študentov z CEE & MEA. Great Minds je súťaž o 3 až 6 mesačné stáže vo výskumných centrách IBM v Zürichu, v Dubline a v Johannesburgu. IBM, stážistom uhradí cestovné náklady ako aj náklady spojené so životom v cudzej krajine. Viac informácii je dostupných na stránke programu Great Minds. Každé výskumné centrum má vypísané svoje špecifické témy.

20. február 2017 termín na odovzdanie nominácií
študentov (odporúčací list od člena fakulty, CV študenta a tzv. pozičný dokument). Upozorňujeme, že nominácie bude hodnotiťť zahraničná komisia, preto musia byť všetky dokumenty podané v anglickom jazyku.
28. február 2017 prvá selekcia kandidátov za konkrétnu krajinu.
13. marec 2017 odovzdanie finálnych nominácií výskumným centrám IBM.
13. marec – 21. apríl 2017 proces výberu víťazov.
24. apríl 2017 oficiálne oznámenie výsledkov.
Druhá polovica roka 2017 začiatok stáže podľa vzájomnej dohody s budúcim manažérom z výskumného centra.

Záujemcov prosím, aby ma kontaktovali na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Výsledky ŠVOS 2016

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, zorganizovala v dňoch  16.3.2016 a 7.4.2016 študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v oblastiach výskumu: Elektrotechnika a elektroenergetika; Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; Biomedicínske inžinierstvo.

Za študijné programy Automatizácia a Riadenie procesov garantované KRIS sa súťaže zúčastnili 2 študenti bakalárskeho štúdia, 4 študenti inžinierskeho štúdia a 2 študenti doktorandskéhjo štúdia, všetci v sekcii Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie. 

V stredu 16.3.2016 sa uskutočnila  ŠVOS 2016 pre tretí stupeň (doktorandské štúdium), na ktorej sa za KRIS zúčastnili:
 • Ing. Ján Ďurech s prácou na tému "Modelovanie kritických dopravných scenárov zabezpečenej C2C komunikácie" 
 • Ing.  Tomáš Mravec s prácou na tému "Lokalizácia transpondérov RFID v rušenom prostredí". V záverečnom hodnotení sa umiestnil na 2. mieste v sekcii.
 
Vo štvrtok 7.4.2016 sa uskutočnila ŠVOS 2016 pre druhý stupeň (inžinierske štúdium), na ktorej sa za KRIS zúčastnili: 
 • Bc. Václav Králik s prácou na tému "Návrh rozhrania na pripojenie simulátora elektronického stavadla k modelovému koľajisku"
 • Bc. Jozef Humaj s prácou na tému "Automatizovaná komora na výrobu DPS". V záverečnom hodnotení sa umiestnil na 1. mieste v sekcii.
 • Bc. Miroslav Pivovarský s prácou na tému "Mapovanie priestoru pomocou mobilného robota"
 • Bc. Peter Bakša s prácou na tému "Systém umožňujúci dohľad nad vozidlami v systémoch statickej dopravy".
Vo štvrtok 7.4.2016 sa uskutočnila ŠVOS 2016 pre prvý stupeň (bakalárske štúdium), na ktorej sa za KRIS zúčastnili: 
 • Michal Kristek s prácou na tému "Riadenie križovatky. V záverečnom hodnotení sa v sekcii umiestnil na 2. mieste.
 • Martin Turský s prácou na tému "Implementácia astronomických hodín a geofyzikálnych údajov do PLC".
Súťažná práca Michala Kristeka - riadenie križovatky pomocou PLC   Súťažná práca Jozefa Humaja - Zariadenie na výrobu DPS
Bc. Miroslav Pivovarský pri prezentácii svojej práce   Michal Kristek preberá diplom za 2. miesto z rúk pána dekana
Bc. Jozef Humaj preberá z rúk pána dekana diplom za 1. miesto   Úspešní súťažiaci s diplomami

                                                                ***

Všetkým študentom reprezentujúcim KRIS ďakujeme za prezentáciu svojich prác a úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme. Všetkým súčasne prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov.

Ing. E. Bubeníková, PhD.

 

 
 
 

Výsledky ŠVOS 2015

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, zorganizovala v dňoch  17.3.2015 a 14.4.2015 študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v oblastiach výskumu: Elektrotechnika a elektroenergetika; Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; Biomedicínske inžinierstvo.

Za študijné programy Automatizácia a Riadenie procesov garantované KRIS sa súťaže zúčastnili 6 zástupcovia a z nich sa na stupňoch víťazov umiestnili nasledujúci študenti:

 • Peter ŽDÁNSKY získal  2. miesto  v bakalárskom stupni s témou: Výučbový program pre prácu s konvolučnými kódmi v SW nástroji Matlab
 • Bc. Jozef HUMAJ získal 1. miesto v inžinierskom stupni s témou: Robotický manipulátor
 • Ing. T. MRAVEC získal  2. miesto v doktorandskom stupni s témou: Optimization of Inertial Localization by Differential Evolution Algorithm

                                                                ***

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov!

spracovala: Ing. E. Bubeníková, PhD.

 

 

Medzinárodný úspech študentov KRIS

Študenti KRIS, ktorí dňa  9.4.2014 zvíťazili vo fakultnom kole Študentskej vedecko-odbornej súťaže v Žiline sa dňa 24.4.2014 zúčastnili na Vysokej škole banskej  v Ostrave na 19. ročníku medzinárodnej  súťaže STOČ 2014 (Studentská tvurčí a odborní činnost) určenej študentom bakalárskeho a magisterského štúdia vysokých škôl a opäť boli úspešní:

 • študent 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov Bc. Tomáš Juščák skončil na 1. mieste v sekcii S3- Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI 
 • študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia Miroslav Pivovarskýskončil na 3. mieste v sekcii S1-Teorie a aplikace systémů řízení
Diplom víťaza Diplom zo súťaže

Obom študentom k úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Ing. Emília Bubeníková

 

Vydanie vysokoškolského diplomu v anglickom jazyku

Absolvent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia môže požiadať o vydanie diplomu v anglickom jazyku.

O vydanie diplomu požiada na Referáte pre vzdelávanie v deň vykonania štátnej skúšky.


Vysokoškolský diplom v anglickom jazyku

27 € / 813,40 SKK

* poplatok podľa čl. 5 ods. 4 Smernice ŽU č. 78

Doplnkové informácie