Štúdium: Aktuality

Vlastný návrh zadania záverečnej práce pre ak.r. 2018/2019

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Automatizácia a 1.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov, ktorí budú v akademickom roku 2018/2019 vypracovávať a obhajovať záverečnú prácu, môžu priniesť vlastný návrh zadania záverečnej práce. Pre spracovanie návrhu zadania je potrebné použiť tlačivo uvedené v dokumente Tlačivo pre návrh zadania DP pre návrh bakalárskej práce alebo v dokumente Tlačivo pre návrh zadania DP pre návrh diplomovej práce.

V prípade, že vedúci práce bude z externého prostredia (iné pracovisko Žilinskej univerzity, pracovisko mimo UNIZA), je potrebné k návrhu zadania priložiť súhlas vedúceho s vedením záverečnej práce na tlačive v dokumente Súhlas s vedením diplomovej práce (externý vedúci bakalárskej práce) alebo v dokumente Tlačivo pre návrh zadania DP (externý vedúci diplomovej práce).

Návrh zadania záverečnej práce doplnený v prípade záverečnej práce z externého prostredia o súhlas s vedením záverečnej práce študenti odovzdajú študijnému poradcovi Petrovi Nagyovi (AB 213) do 13. 4. 2018. Všetky vlastné návrhy zadaní záverečných prác budú posúdené a po schválení budú zaradené do zoznamu tém vypísaných pre akademický rok 2018/19 a budú zverejnené v informačnom systéme e-Vzdelávanie, kde budú mať študenti možnosť záväzne sa na tému prihlásiť. Schváleným záverečným prácam s externým vedúcim bude súčasne pridelený konzultant z radov učiteľov KRIS.

Peter Nagy
študijný poradca

SIEMENS - Deň otvorených dverí 2018

Pracovníci Kompetenčného centra Siemens mobility management pozývajú študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 22. marca 2018 v priestoroch spoločnosti Siemens v Žiline. Počas dňa otvorených dverí bude predstavené Kompetečné centrum, jeho testovacie laboratórium, pracovná náplň zamestnancov a mnoho ďalších tém. Prezentácia spoločnosti sa začne vždy o 9.00, o 13.00 a o 16.00.

Podrobnosti o Dni otvorených dverí sú v pripojenom letáku.

Pozvánka na deň otvorených dverí

Návštevu Dňa otvorených dverí odporúčame študentom všetkých ročníkov. Pre študentov nižších ročníkov môže byť prehliadka spoločnosti motiváciou k výberu študijného programu a voliteľných predmetov orientovaných na bezpečné riadenie dopravných systémov a pre študentov končiacich ročníkov je návšteva firmy vynikajúcou príležitosťou na rozhovor o budúcom možnom zamestnaní. 

 

Dekanské voľno 29.3. - 3.4.2018

Rozhodnutie dekana EF č.1/2018

 
 

Študentská vedecká odborná súťaž 2018

Elektrotechnická fakulta UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS), ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň,
9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,   
 
v týchto oblastiach výskumu:
  • elektrotechnika, mechatronika, autotronika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
  • informatické vedy, automatizácia a informačno-komunikačné technológie,
  • biomedicínske inžinierstvo,
  • elektrotechnológie a materiály. 
V každej oblasti výskumu v jednotlivých stupňoch budú ocenené prvé tri miesta nasledovne:
1. miesto  200€
2. miesto  150€
3. miesto 100€
Víťazi v jednotlivých oblastiach výskumu v doktorandskom stupni štúdia sa môžu zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2018 v Prahe. 
Podrobnosti o súťaži Vám poskytne koordinátorka súťaže ŠVOS za KRIS pani Ing. Emília Bubeníková, PhD. Aktuálne informácie o súťaži budú priebežne zverejňované na www stránke EF.

Ready for Industry 4.0 - exkurzia v spoločnosti Continental Púchov

V zimnom semestri akademického sme študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Riadenie procesov ponúkli možnosť absolvovať sériu prednášok o nových trendoch v oblasti informačných technológií aplikovaných v priemyselných podnikoch v súvislosti s budovaním tzv. digitálnych podnikov s pracovným názvom Ready for Industry 4.0. Na ponuku pozitívne zareagovalo 13 študentov a o prednášky prejavilo záujem aj niekoľko kolegov z katedry. V prvom semestri študentom prednášal naslovovzatý odborník - doc. Ing. Peter Peniak, PhD., ktorý pracuje ako riaditeľ oddelenia informačných technológií, Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov. V rámci prvej série prednášok s názvom "Informačné technológie v podniku s Industry 4.0." prednášal doc. Peniak o témach ako technológie cloudov, webové služby pre informačné technológie, riadenie služieb informačných technológií, informačné technológie procesu obchodu a vývoj procesov, integrácia mobilných zariadení, bezpečnostné systémy a aplikácie pre IT, správa identít a ďalších. V rámci jednotlivých prednášok doc. Peniak uviedol teoretické poznatky z jednotlivých tém a dopĺňal ich ukážkami reálnych systémov aplikovaných v koncerne Continental. 

Vyvrcholením série prednášok bola exkurzia účastníkov v spoločnosti Continental Matador Rubber v Púchove. V prvej časti exkurzie študenti absolvovali prehliadku výrobného závodu divízie Tires so zameraním na proces zhotovenia plášťov pre osobné i nákladné vozidlá. V druhej časti ich pracovníci z divízie informačno-komunikačných technológií oboznámili s technológiami, ktoré výrobný závod používa v procese výroby z pohľadu technických a programových prostriedkov na stranách front-end a back-end, pričom si pozreli aj moderné dátové centrum spoločnosti.

 

Predpokladáme, že v prípade záujmu študentov, budú v nasledujúcich semestroch odprednášané ďalšie témy tak, aby absolventi získali komplexný prehľad o najmodernejších trendoch v oblasti informačných technológií pre priemyselné podniky a boli tak pripravení po absolvovaní štúdia implementovať tieto technológie v podnikoch. Na ďalších prednáškach sa budú podieľať aj ďalší odborníci z praxe vrátane zástupcov spoločnosti Continental z Hannoveru.

Peter Nagy, Emília Bubeníková

 

ŠVOS 2017

Vo švrtok 6.4.2017 sa uskutočnila  Študentská vedecká odborná súťaž (ŠVOS) 2017 pre bakalársky stupeň štúdia, na ktorej študijný program Automatizácia zabezpečovaný KRIS reprezentovali:

  • Michal Pekár (1. miesto): Robotické vozidlo pre pohyb v náročnom teréne
  • Daniel Janáček:Lokalizácia transpondérov RFID v rušenom prostredí

Vo švrtok 6.4.2017 sa súčasne uskutočnila  aj súťaž ŠVOS pre inžiniersky stupeň štúdia, na ktorej sa za KRIS zúčastnili:

  • Bc. Peter Justh: Kontrola zaparkovaného vozidla pomocou techník počítačového videnia
  • Bc. Dušan Jenča: Lokalizácia osoby v uzatvorenom priestore

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme  za reprezentáciu katedry a študijného odboru Automatizácia a víťazovi gratulujeme.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.

Stáže IBM Great Minds 2017

Vážení študenti,

chceli by sme Vás informovať o možnosti nominácie do výberového stážového program IBMGreat Minds 2017.” Stážový program je určený pre študentov z CEE & MEA. Great Minds je súťaž o 3 až 6 mesačné stáže vo výskumných centrách IBM v Zürichu, v Dubline a v Johannesburgu. IBM, stážistom uhradí cestovné náklady ako aj náklady spojené so životom v cudzej krajine. Viac informácii je dostupných na stránke programu Great Minds. Každé výskumné centrum má vypísané svoje špecifické témy.

20. február 2017 termín na odovzdanie nominácií
študentov (odporúčací list od člena fakulty, CV študenta a tzv. pozičný dokument). Upozorňujeme, že nominácie bude hodnotiťť zahraničná komisia, preto musia byť všetky dokumenty podané v anglickom jazyku.
28. február 2017 prvá selekcia kandidátov za konkrétnu krajinu.
13. marec 2017 odovzdanie finálnych nominácií výskumným centrám IBM.
13. marec – 21. apríl 2017 proces výberu víťazov.
24. apríl 2017 oficiálne oznámenie výsledkov.
Druhá polovica roka 2017 začiatok stáže podľa vzájomnej dohody s budúcim manažérom z výskumného centra.

Záujemcov prosím, aby ma kontaktovali na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Doplnkové informácie