Štúdium: Aktuality

Prednáška "Digitálny podnik"

Všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aktuálnych trendoch v priemyselnej automatizácii v súlade s konceptom Industry 4.0 pozývame na špecializovanú prednášku Ing. Mariana Filku zo spoločnosti Siemens s.r.o na tému "Digitálny podnik". Prednáška sa bude konať vo štvrtok 23.11.2017 v čase od 9.00 do 11.00 v miestnosti AF3A6 (Aula 6).

Účastníci sa okrem zaujímavých odborných informácií dozvedia aj o možnostiach zamestnania vo firmách z oblasti automatizácie

Prednáška je realizovaná v rámci projektu KEGA 034ŽU-4/2016: „Implementácia moderných technológií so zameraním na riadenie pomocou safety PLC do vzdelávania“.

 

 

 

 
 
 

ŠVOS 2017

Vo švrtok 6.4.2017 sa uskutočnila  Študentská vedecká odborná súťaž (ŠVOS) 2017 pre bakalársky stupeň štúdia, na ktorej študijný program Automatizácia zabezpečovaný KRIS reprezentovali:

 • Michal Pekár (1. miesto): Robotické vozidlo pre pohyb v náročnom teréne
 • Daniel Janáček:Lokalizácia transpondérov RFID v rušenom prostredí

Vo švrtok 6.4.2017 sa súčasne uskutočnila  aj súťaž ŠVOS pre inžiniersky stupeň štúdia, na ktorej sa za KRIS zúčastnili:

 • Bc. Peter Justh: Kontrola zaparkovaného vozidla pomocou techník počítačového videnia
 • Bc. Dušan Jenča: Lokalizácia osoby v uzatvorenom priestore

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme  za reprezentáciu katedry a študijného odboru Automatizácia a víťazovi gratulujeme.

Ing. Emília Bubeníková, PhD.

Stáže IBM Great Minds 2017

Vážení študenti,

chceli by sme Vás informovať o možnosti nominácie do výberového stážového program IBMGreat Minds 2017.” Stážový program je určený pre študentov z CEE & MEA. Great Minds je súťaž o 3 až 6 mesačné stáže vo výskumných centrách IBM v Zürichu, v Dubline a v Johannesburgu. IBM, stážistom uhradí cestovné náklady ako aj náklady spojené so životom v cudzej krajine. Viac informácii je dostupných na stránke programu Great Minds. Každé výskumné centrum má vypísané svoje špecifické témy.

20. február 2017 termín na odovzdanie nominácií
študentov (odporúčací list od člena fakulty, CV študenta a tzv. pozičný dokument). Upozorňujeme, že nominácie bude hodnotiťť zahraničná komisia, preto musia byť všetky dokumenty podané v anglickom jazyku.
28. február 2017 prvá selekcia kandidátov za konkrétnu krajinu.
13. marec 2017 odovzdanie finálnych nominácií výskumným centrám IBM.
13. marec – 21. apríl 2017 proces výberu víťazov.
24. apríl 2017 oficiálne oznámenie výsledkov.
Druhá polovica roka 2017 začiatok stáže podľa vzájomnej dohody s budúcim manažérom z výskumného centra.

Záujemcov prosím, aby ma kontaktovali na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Nové značenie študijných skupín

Upozorňujeme študentov, že od akademického roka 2016/17 je na Elektrotechnickej fakulte zavedené nové označovanie študijných skupín podľa nasledujúcich tabuliek:

Bakalárske štúdium, študijný program Automatizácia

1. ročník   2. ročník   3. ročník  
staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie
3Z4E10
3Z1A10
3Z4E20 3Z1A20 3Z4E30 3Z1A30
3Z4E11 3Z1A11 3Z4E21 3Z1A21 3Z4E31 3Z1A31
3Z4E12 3Z1A12 - - - -

Inžinierske štúdium, študijný program Aplikovaná telematika

1. ročník 2. ročník
staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie
-
3Z1B1A
-
3Z1B2A

Inžinierske štúdium, študijný program Riadenie procesov

1. ročník 2. ročník
staré označenie nové označenie staré označenie nové označenie
3Z6Z10
3Z1A1A
3Z6Z20 3Z1A2A
3Z6Z11
3Z1A1B
3Z6Z21
3Z1A2B

Rozvrhy hodín pre akademický rok 2016/17 sú už spracované pre nové značenie študijných skupín.

Výsledky ŠVOS 2016

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, zorganizovala v dňoch  16.3.2016 a 7.4.2016 študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v oblastiach výskumu: Elektrotechnika a elektroenergetika; Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; Biomedicínske inžinierstvo.

Za študijné programy Automatizácia a Riadenie procesov garantované KRIS sa súťaže zúčastnili 2 študenti bakalárskeho štúdia, 4 študenti inžinierskeho štúdia a 2 študenti doktorandskéhjo štúdia, všetci v sekcii Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie. 

V stredu 16.3.2016 sa uskutočnila  ŠVOS 2016 pre tretí stupeň (doktorandské štúdium), na ktorej sa za KRIS zúčastnili:
 • Ing. Ján Ďurech s prácou na tému "Modelovanie kritických dopravných scenárov zabezpečenej C2C komunikácie" 
 • Ing.  Tomáš Mravec s prácou na tému "Lokalizácia transpondérov RFID v rušenom prostredí". V záverečnom hodnotení sa umiestnil na 2. mieste v sekcii.
 
Vo štvrtok 7.4.2016 sa uskutočnila ŠVOS 2016 pre druhý stupeň (inžinierske štúdium), na ktorej sa za KRIS zúčastnili: 
 • Bc. Václav Králik s prácou na tému "Návrh rozhrania na pripojenie simulátora elektronického stavadla k modelovému koľajisku"
 • Bc. Jozef Humaj s prácou na tému "Automatizovaná komora na výrobu DPS". V záverečnom hodnotení sa umiestnil na 1. mieste v sekcii.
 • Bc. Miroslav Pivovarský s prácou na tému "Mapovanie priestoru pomocou mobilného robota"
 • Bc. Peter Bakša s prácou na tému "Systém umožňujúci dohľad nad vozidlami v systémoch statickej dopravy".
Vo štvrtok 7.4.2016 sa uskutočnila ŠVOS 2016 pre prvý stupeň (bakalárske štúdium), na ktorej sa za KRIS zúčastnili: 
 • Michal Kristek s prácou na tému "Riadenie križovatky. V záverečnom hodnotení sa v sekcii umiestnil na 2. mieste.
 • Martin Turský s prácou na tému "Implementácia astronomických hodín a geofyzikálnych údajov do PLC".
Súťažná práca Michala Kristeka - riadenie križovatky pomocou PLC   Súťažná práca Jozefa Humaja - Zariadenie na výrobu DPS
Bc. Miroslav Pivovarský pri prezentácii svojej práce   Michal Kristek preberá diplom za 2. miesto z rúk pána dekana
Bc. Jozef Humaj preberá z rúk pána dekana diplom za 1. miesto   Úspešní súťažiaci s diplomami

                                                                ***

Všetkým študentom reprezentujúcim KRIS ďakujeme za prezentáciu svojich prác a úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme. Všetkým súčasne prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov.

Ing. E. Bubeníková, PhD.

 

 
 
 

Študentská osobnosť roka 2015

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2014/2015 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí - študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Cenu každoročne udeľuje občianske združenie Junior Chamber International - Slovakia. V tomto roku sa súťaž konala pod záštitou prezidenta SR – J.E.  Andreja Kisku, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.  V roku 2015 bolo do tejto súťaže nominovaných celkom 75 kandidátov.
 
S radosťou môžeme oznámiť, že medzi 11 ocenených osobností za akademický rok 2014/2015 patrí aj absolvent inžinierskeho štúdia a súčasne študent doktorandského štúdia študijného programu Riadenie procesov Ing. Dušan Nemec, ktorý si na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže dňa 14.12.2015 prevzal diplom za prvé miesto v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.
 
 
 
Úprimne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a vedeckej práci.
Peter Nagy
 
 
 
 

Výsledky ŠVOS 2015

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, zorganizovala v dňoch  17.3.2015 a 14.4.2015 študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v oblastiach výskumu: Elektrotechnika a elektroenergetika; Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; Biomedicínske inžinierstvo.

Za študijné programy Automatizácia a Riadenie procesov garantované KRIS sa súťaže zúčastnili 6 zástupcovia a z nich sa na stupňoch víťazov umiestnili nasledujúci študenti:

 • Peter ŽDÁNSKY získal  2. miesto  v bakalárskom stupni s témou: Výučbový program pre prácu s konvolučnými kódmi v SW nástroji Matlab
 • Bc. Jozef HUMAJ získal 1. miesto v inžinierskom stupni s témou: Robotický manipulátor
 • Ing. T. MRAVEC získal  2. miesto v doktorandskom stupni s témou: Optimization of Inertial Localization by Differential Evolution Algorithm

                                                                ***

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov!

spracovala: Ing. E. Bubeníková, PhD.

 

 

Doplnkové informácie