Učebné texty a skriptá

 

Učebné texty a skriptá

  1.  

Spalek, J., Bezpečnosť dopravy v tunelovej rúre; In: Schlosser, F. et al., Vybavenie a prevádzka tunelov, učebné texty, Lokálne stredisko pre distančné vzdelávanie, ŽU, sept. 2001 (20 str.)

  1.  

Spalek, J., Riadenie dopravy a svetelná signalizácia, In: Schlosser, F. et al., Vybavenie a prevádzka tunelov II., učebné texty, Lokálne stredisko pre distančné vzdelávanie, ŽU, máj 2001 (25 str.)

  1.  

Čuntala, J., Spalek, J., Somora, V., Koprda, V.: Elektronické impulzové obvody - návody na cvičenia, skriptum VŠDS, Žilina, ISBN 80-00404-4, Alfa Bratislava, 1989, 5 AH, 20%

  1.  

Čuntala, J., Spalek, J., Rabara, V., Číčelová, Z.: Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie, skriptum VŠDS, výmer VŠDS č. 4808/86, Alfa Bratislava, 1986, 8 AH, 30%