Pôvodné vedecké práce v zahraničných časopisoch

 

Pôvodné vedecké práce v zahraničných časopisoch

 1.  

Molnárová, M., Spalek, J., Biztonságilag kritikus folyamatok fuzzy ellenőrzése (Fuzzy monitorovanie bezpečnostne kritických procesov), Híradástechnika 5/2001, Vol. LVI., ISSN 0018-2028, Budapest, s. 35-39, 50%

 1.  

Molnárová, M., Spalek, J., Fuzzy monitoring of the safety-related critical processes, Híradástechnika 9/2001, Vol. LVI., ISSN 0018-2028, Budapest, s. 21-24, 50%

 1.  

Spalek, J., Janota, A.: Efektívne a bezpečné riadenie dopravy v tuneli , (slov. a angl. verzia), TUNEL 1/2004, ISSN 1211-07 28, Praha, ČR, s. 40-42, (http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2004/1/cast8.pdf), 50%

 1.  

Přibyl, P., Zobaník, P., Spalek, J.: Měření rychlosti v tunelech - podstatný příspěvek pro bezpečnost, TUNEL, 4/2005, ISSN 1211-0728, Praha, ČR, s.35-39, 33%

 1.  

Janota, A., Spalek, J.: Elektronický výber mýtneho v SR – požiadavky a možnosti, Zborník abstraktov medzinárodnej konferencie e-Toll Slovakia’06, 13.-14.9.2006 Bratislava, In: Technologies &Prosperity- e-Toll Edition, 11.9.2006, Praha, ČR, ISSN 1213-7162, s. 24, Príloha: Zborník úplných príspevkov na CD nosiči, 50

 1.  

Přibyl, P., Spalek, J.: Is not Term of a Traffic Telematics only Magic Formula? Technologies &Prosperity-Zvláštní vydání, 11/5/2007, Praha, ČR, ISSN 1213-7162, s. 25. Zborník prednášok na CD,

Co je a co neni dopravní telematika? - Úvaha o (nad)užívání toho pojmu. Sborník prednášok na CD nosiči konference Intelligent Transport Systems ITS ´07. Praha, ČR: 15. – 16.5.2007. ISBN 978-80-239-9311-0, 50%

 1.  

Spalek, J. – Dobrucký, B. – Lusková, M. – Pirník, R. – Havran Ľ.: Kompjuternaja modelj dviženija transporta na avtostrade, Informacijno-kerujuči sistemi na zalizničnomu transporti (Informačné a riadiace systémy v železničnej doprave), abstrakt, Naukovo-techničnij žurnal, (v ukrajinskom jazyku), 4/2008, Index: 48707, ISSN 1681-4886, Ukrajina, s. 32 (AEG), 40%

 1.  

Štefaňák, J. – Spalek, J. – Kállay, F.: Road Tunnels Safety According to European Legislation, Problemy transportu – Transport Problems. International Scientific Journal, Vol. 3, Issue 4, Part 1, ISSN 1898-1596, Gliwice 2008, 50%

 1.  

Pirnik, R. – Štefaňák. J. – Spalek, J.: Automated Processing of Extraordinary Events

in Slovak Republic Road Tunnels, TUNEL dvojjazyčný časopis, ISSN 1211-0728 2/2009, s. 69-72, 30%

 1.  

Janota, A. – Spalek, J. – Šebeňová, J.: Development Trends and Risks of Railroad Crossings, Problemy transportu – Transport Problems. International Scientific Journal, ISSN 1898-1596, PL, 2009, 30%

 1.  

Spalek, J.: Application of ICTs in Transport Process, In: Annals of the Faculty of engineering Hunedoara – Journal of Engineering, Fascicule 3/2009, Politehnica University in Timisoara, Romania, Index COPERNICUS – Journal Master List (http://journals.indexcopernicus.com/), Genamics JournalSeek database (http://journalseek.net/), Fascicule 3, Tome VII/2009, ISSN: 1584-2673, (CD edition) na http://annals.fih.upt.ro/ANNALS-2009-3.html

 1.  

Přibyl, P. – Spalek, J.: Kontrolj skorosti na učastke dorogi kak effektivnyj instrument ulučšenija dorožnej bezopasnosti (Úsekové meranie rýchlosti ako efektívny nástroj na zvýšenie bezpečnosti dopravy), vedecko-technický časopis Avto-Transportnoje Predprijatie (ATP) 7/2009, Ministerstvo dopravy Ruskej federácie, indexovaný v Rospečaťj – index 81636, Pressa Rossii – index 45711, Moskva, pp. 30-34

 1.  

Michulek, T. - Janota, A. - Spalek, J.: Con2trol System Concept of The Six-Legged Walking Robot, In: Annals of the Faculty of engineering Hunedoara – Journal of Engineering, Fascicule 2/2010, Politehnica University in Timisoara, Romania, Index COPERNICUS – Journal Master List (http://journals.indexcopernicus.com/), Genamics JournalSeek database (http://journalseek.net/), Fascicule 2 , p. 39-42

 1.  

Cerovská, A.; Spalek, J.: Implementation of Network Redundancy in Environment of Road Tunnel Control. Implementation of network redundancy in environment of road tunnel control, Transport Systems Telematics, 10th Conference, TST 2010, selected papers , Katowice-Ustroń, Poland, October 20-23 2010, Springer Verlag, ISSN 1865-0929, ISBN-10 3-642-16471-4, ISBN-13 978-3-642-16471-2, s. 75-84

15.

Janota, A. - Dado, M. - Spalek, J.: Greening Dimension of Intelligent Transport, Journal of Green Engineering, Vol: 1/2010, Issue: 1, ISSN: 1904-4720