Pôvodné vedecké práce v domácich časopisoch

 

Pôvodné vedecké práce v domácich časopisoch

 1.  

Kállay, F., Spalek, J., Kritériá spoľahlivosti a bezpečnosti mikroprocesorových zabezpečovacích zariadení, rec. článok, Slaboproudý obzor, 4/1990, SNTL Praha, str. 144-148, 3 obr., 1 tab., 50%

 1.  

Spalek, J., Molnárová, M.: Použitie fuzzy logiky v riadení kritických procesov, Komunikácie 1/99, Vedecké listy Žilinskej univerzity, ISSN 1335-4205, Žilina, str. 13 – 17, 50%

 1.  

Kállay, F., Spalek, J.: Riadenie dopravy v tuneli, Horizonty dopravy 4/2002, ISSN 1210-0978, str.7-14, 50%

 1.  

Kállay, F., Spalek, J., Michalík, J., Tunel ako blízky horizont dopravného systému Slovenska, Horizonty dopravy 3/2002, ISSN 1210-0978, str. 9-14, 30%

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Janota, A., Koncepcia eSAFETY v inteligentných dopravných systémoch, Horizonty dopravy, 2/2003, ISSN 1210-0978, str. 7-9, 50%

 1.  

Zahradník., J., Rástočný, K., Spalek, J., Balažovičová, M.: Information and Control-Related Systems Analysis, In: Komunikácie 3/2003, ISSN 1335-4205, str. 35-36, 25%

 1.  

Janota, A., Spalek, J., Zahradník, J.: Špecifikácia systému elektronického výberu poplatkov, Horizonty dopravy, 3/2003, ISSN 1210-0978, str. 3-6, 40%

 1.  

Zahradník., J., Rástočný, K., Spalek, J.: Riadiace a informačné systémy, Advances in Electrical and Electronic Engineering, No.1, Vol.2/2003, EF ŽU, Žilina, ISSN 1336-1376, str. 65-67, 30%

 1.  

Zahradník., J., Rástočný, K., Spalek, J., Balažovičová, M.: Information and Control-Related Systems Analysis, Komunikácie 3/2003, ISSN 1335-4205, str. 35-36, 30%

 1.  

Kuliha, R., Spalek, J., Prediction of the Stochastic System Properties Using Generic Identification, Advances in Electrical and Electronic Engineering, No.2/2003, ISSN 1336-1376, Žilina, s. 36-41, 50%

 1.  

Janota, A., Spalek, J., Hrbček, J.: NetLogo – prostredie na tvorbu multiagentových systémov a jeho využitie na simuláciu riadenia železničného priecestia. AT&P journal Plus 7/2005, ISSN 1336-5010, s. 9-12, 35%

 1.  

Spalek, J., Janota, A., Brtková, Z.: Dôležité aspekty iniciatívy eSafety v cestnej doprave. AT&P journal Plus 9/2005, ISSN 1335-2237, www.e-automatizacia.sk, 40%

 1.  

Janota, A., Zahradník, J., Spalek, J.: Attributes Selection For Licence Plate Recognition Based on Decision Trees, Acta electrotechnica et informatica, Košice, No.4, Vol.5, 2005, ISSN 1335-8243, pp.39-45, 30%

 1.  

Janota, A., Spalek, J., Vestenický, P.: Spoplatnenie služieb cestnej infraštruktúry v SR – technologické aspekty, Horizonty dopravy, 2/2006, ISSN 1210-0978, str. 16-19, 35%

 1.  

Přibyl, P. – Spalek, J., The possibility to constitute an interoperability of EFC in the central and eastern Europe, In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol.7, No.1-2/2008, ISSN 1336-1376, Žilina, s.215-218, 60%

 1.  

Štefaňák, J. – Přibyl, P. – Spalek, J.: Methods of risk analysis of telematic objects, In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol.7, No.1-2/2008, ISSN 1336-1376, Žilina, s.257-260, 35%

 1.  

Hrbček, J.- Spalek, J. – Šimák, V.: Mathematical description of tunnel systems for the purpose of design the predictive algorithm, Acta Electrotechnica et Informatica Vol. 10, No. 2, 2010, pp. 52-56, ISSN 1335-8243 (indexované v databázach SCOPUS a IEEE Explore)

     18.