Získanie financií z grantov a vedenie projektov (vedeckých, technických, ...)

 

Získanie financií z grantov a vedenie projektov (vedeckých, technických, ...)

 

 

Získanie 3 projektov, podporovaných agentúrou VEGA:

 

 1.  

Spalek, J. a kol., Uplatnenie umelej inteligencie v riadení kritických procesov, Výskumný projekt (grant VEGA č. 1/8261/01), ŽU v Žiline, 1/2001-12/2003,

 

 1.  

Spalek, J. a kol., Teoretický aparát pre implementáciu princípov e-SAFETY do inteligentných dopravných systémov, grant VEGA 1/1044/04 na r. 2004 – 2006

 

 1.  

Spalek, J. a kol., Teoretický aparát na analýzu a hodnotenie rizík telematických systémov v doprave, VEGA 1/0023/08 (2008 - 2010)

 

 

Získanie 3 projektov, podporovaných agentúrou APVV:

 

 1.  

SK-123/CZ-108 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov – ARICET (2006–2007), vedúci projektu.

 1.  

V roku 2007 bol podaný a schválený pokračujúci projekt SK-CZ-0100-07 ARICET 2 (2008-2009), vedúci projektu.

Partnerskou organizáciou je FD ČVUT Praha a ELTODO EG, a.s. Praha

 1.  

V roku 2009 bol podaný pokračujúci projekt SK-CZ-0080-09 ARICET 3 (2010-2011), vedúci projektu.

Partnerskou organizáciou je FD ČVUT Praha a ELTODO EG, a.s. Praha

 1.  

Prizvanie od prof. Ing. Štefana Kozáka, PhD. z FIIT STU Bratislava na spoluprácu pri riešení projektu APVT-20-031404 Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike – AUIKE (2005 - 2007),

 1.  

Spalek, J. a kol.: „Vývoj, výskum a implementácia doplnkovej cestnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti na železničných priecestiach a prechodoch pre chodcov“ projekt APVV č.VMSP-P-0142-09 (2009-2011) v spolupráci s ARDOS AZ, a.s.

 

 

Iné zdroje

 

 1.  

Spalek, J. a kol., Riadiaci systém pre kaliacu linku SAFED, oponované etapy E-01 až E-03 podľa HZ 8/239/88 so ZVL Praha, VŠDS Žilina, 1988 - 1990, zodp. riešiteľ

 1.  

Spalek, J., a kol.: Vizualizácia dopravných údajov z úseku diaľnice D1 Trnava - Bratislava –projekt P-103-0025/07: CONNECT II . Objednávateľ: VÚD, a.s. Žilina, 2007, vedúci projektu.

 1.  

EASYWAY (Improving Safety and Mobility by Intelligent Network Operations and Traveller Services on the European Road Network) Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 325/1/2009 s VÚD, a.s. Žilina (2009-2011)