Vedúci grantového projektu

 

Grantové projekty: vedúci projektu

  1.  

Spalek, J. a kol., Uplatnenie umelej inteligencie v riadení kritických procesov, Výskumný projekt (grant VEGA č. 1/8261/01), ŽU v Žiline, 2001-2003

  1.  

Spalek, J. a kol., Teoretický aparát pre implementáciu princípov e-SAFETY do inteligentných dopravných systémov, grant VEGA 1/1044/04, 2004 – 2006

  1.  

Spalek, J. a kol.: Teoretický aparát na analýzu a hodnotenie rizík telematických systémov v doprave, VEGA 1/0023/08, 2008-2010

  1.  

Spalek, J., Janota, A., Michalík, J.: SK-123/CZ-108 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov – ARICET, Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca (2006–2007)

  1.  

Spalek, J. a kol.: SK-CZ-0100-07 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov2 – ARICET-2, Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca (2008–2009)

  1.  

Spalek, J. a kol.: „Vývoj, výskum a implementácia doplnkovej cestnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti na železničných priecestiach a prechodoch pre chodcov“ projekt APVV č.VMSP-P-0142-09 (2009-2011) v spolupráci s ARDOS AZ, a.s.