Realizované unikátne inžinierske diela a projekty

 

Realizované unikátne inžinierske diela a projekty

  1.  

Spalek, J. a kol., Riadiaci systém pre kaliacu linku SAFED, oponované etapy E-01 až E-03 podľa HZ 8/239/88 so ZVL Praha, VŠDS Žilina, 1988 - 1990, zodp. riešiteľ

  1.  

Spalek, J., Kállay, F., Príkopa, J., Kucer. P., Softwarové riešenie bezpečnej kontroly merania rýchlosti, Zmluva o dielo č. EF/17/95 s AŽD Praha, s.r.o., zodp. riešiteľ

  1.  

Spalek, J. a kol., Informačný systém tunela a riadenie dopravy v tuneli, In: Súťažný návrh „Diaľnica D1 Beharovce - Branisko“, technologická časť: riadenie dopravy a EPS, Zmluva o dielo č. 5-520/97, Křižík, a.s., Prešov - ŽU, nov. 1997, zodp. riešiteľ.

  1.  

Končelík, V., Spalek, J., Automatický triedič kondenzátorov, EF/49/2001, Úloha riešená pre fy. KOMPLEX, Žilina

  1.  

Spalek, J.: Koncepcia projektu elektrickej požiarnej signalizácie v tuneli. In: Kállay, F. a kol.: Vypracovanie tendrových podmienok pre výber dodávateľa technologického vybavenia diaľničného tunela Patnitop Crossing Tunnel v Indii. ZoD č. P-103-0014/06, 2006

  1.  

Spalek, J., a kol.: Vizualizácia dopravných údajov z úseku diaľnice D1 Trnava - Bratislava –projekt P-103-0025/07: CONNECT II . Objednávateľ: VÚD, a.s. Žilina, 2007, vedúci projektu.