Grantové projekty: zástupca vedúceho projektu

 

Grantové projekty: zástupca vedúceho projektu

  1.  

Spalek, J. a kol.: CONNECT II – Vizualizácia dopravných údajov z úseku D1 Trnava – Bratislava, ZoD 457/2007 - P-103-0025/07, VÚD, a.s. Žilina

  1.  

Tomašov, P. a kol.: Secure communication, COST 225/2019 (1995 - 1997)

  1.  

Surovec, P. a kol., Inteligentné dopravné systémy, ZoD č. 472 VÚD/2002 (r. 2002-2004).

  1.  

Dado, M. a kol.: Coordination and Stimulation od Innovative ITS Activities in Central and Eastern European Countries - CONNECT, TEN-T Programme EK. Dodatok č.3 k Zmluve č.472/VÚD 2002 medzi ŽU a VÚD (r. 2005-2007)

  1.  

Kozák, Š. a kol.: Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike – AUIKE, projekt APVT-20-031404 (2005 - 2007)

  1.  

EASYWAY (Improving Safety and Mobility by Intelligent Network Operations and Traveller Services on the European Road Network) Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. 325/1/2009 s VÚD, a.s. Žilina (2009-2011)