Vyučované predmety (P/S/C)

 

Zavedenie nových, resp. prebudovanie existujúcich predmetov (P/S/C)

Ročník/Študijný odbor (program)/Rozsah

  1.  

Zabezpečovacie systémy (P/S/C)

3. / Informačné a zabezpečovcie systémy/4-1-1

  1.  

Elektronické systémy pre zabezpečovanie a kritické aplikácie (P/S/C)

3. / Informačné a zabezpečovcie systémy/4-1-1

  1.  

Mikroprocesory a mikropočítače (P/S/C)

3. / Informačné a zabezpečovcie systémy/2-1-2

  1.  

Programovateľné elektronické štruktúry (P/S/C)

3. / Informačné a zabezpečovcie systémy/2-1-2

  1.  

Umelá inteligencia v riadiacich systémoch (P/S/C)

4. / Informačné a zabezpečovcie systémy/3-1-1

  1.  

Riadiace systémy (P/S)

3. / Automatizácia-Bezpečné riadenie procesov /2-1-2

  1.  

Projektovanie zabezpečovacích systémov (S)

5. / Informačné a zabezpečovcie systémy /0-5-0

  1.  

Umelá inteligencia

1.- Ing./ Automatizácia/3-1-1

  1.  

Fuzzy riadenie

2. - Ing./ Automatizácia/3-1-1

  1.  

Inteligentné dopravné systémy

2.- Ing./ Automatizácia/3-2-0