Vedecká výchova doktorandov ukončená obhajobou dizertačnej práce

 

Vedecká výchova doktorandov ukončená obhajobou dizertačnej práce

rok ukončenia

  1.  

Ing. Monika Molnárová-Balažovičová: Multikriteriálne riadenie bezpečnostne kritických procesov

2002

  1.  

Ing. Rastislav Kuliha: Model riadenia kritického procesu

2005