Vedenie diplomových prác

 

Vedenie diplomových prác

 

Za posledných 10 rokoch viedol viac ako 35 diplomových prác, z toho v posledných 5 rokoch:

 1.  

Martin Marušiak: Analýza bezpečnosti redundantného uzla technológie LonWorks

 1.  

Ján Novák: Fuzzy riadenie pohonov optického snímača čiar

 1.  

Peter Cigánek: Analýza bezpečnosti redundantného uzla technológie LonWorks

 1.  

Štefan Gavlas: Fyzická architektúra dopravného systému - metodika návrhu

 1.  

Peter Kadela: Fyzická architektúra dopravného systému - metodika návrhu

 1.  

Ján Miľovčík: Analýza rizík riadeného procesu pomocou Farmerovho diagramu

 1.  

Zdenko Viater: Technické prostriedky pre riadenie pohonov optického snímačačiar (OSČ)

 1.  

Ivan Zbiňovec: Fuzzy algoritmus pre určenie rizika kritického procesu

 1.  

Zuzana Brtková: Sortiment nástrojov a metód e-Safety v dopravnej telematike

 1.  

Milan Kerni: Optimálne riadenie pohonov optického snímača čiar

 1.  

Jozef Maceka: Mobilný autonómny čiarový robot.

 1.  

Milan Šulla: Technická a programová úprava ihličkovej tlačiarne EPSON na optický snímač čiar

 1.  

Tomáš Michulek: Návrh a grafická simulácia riadenia virtuálneho robota

 1.  

František Pallaj : Architektúra a telekomunikačné prostredia eCall

 1.  

Peter Moravčík : Návrh a realizácia poloautonómneho prieskumného mobilného robota

 1.  

Ľudovít Škor : Fuzzy algoritmus na hodnotenie rizika cestných tunelov

 1.  

Ľubomír Roško: Telekomunikačné prostredie pre inteligentné dopravné systémy

 1.  

Ladislav Hodermarský: Súradnicový snímač farebných čiar

 1.  

Maximilián Maloch: Fuzzy algoritmus pre určenie rizika kritického procesu

 1.  

Anna Cerovská: Analýza a hodnotenie rizika cestných tunelov na základe údajov o intenzite dopravy

 1.  

Ján Mátik: Návrh riadiaceho systému pre mobilný robot

 1.  

Albín Valovič, Návrh výučbového pracoviska pre tutoriálne programovanie mikroradičov

 1.  

Martin Šebeňa: Význam a použitie Bow-tie diagramu pri analýze rizík cestných tnelov

 1.  

Ján Zajac: Kvantitatívne hodnotenie rizika cestných tunelov programom QRA

 1.  

Peter Koropecký: Kvantitatívne hodnotenie rizika cestných tunelov pomocou B-T diagramu a metód Soft-Computing

 1.  

Peter Matis: Databáza informačného fondu SLTS