Odborné práce preukázateľne prinášajúce zisk pre školu

 

Odborné práce preukázateľne prinášajúce zisk pre školu

 

Od r. 1990 som viedol, resp. zúčastnil sa na riešení 20. projektov pre prax, z toho najvýznamnejšie sú:

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Príkopa, J., Kucer. P., Softwarové riešenie bezpečnej kontroly merania rýchlosti, Zmluva o dielo č. EF/17/95 s AŽD Praha, s.r.o., zodp. riešiteľ

 1.  

Spalek, J., a kol., Štúdia systému spoplatnenia diaľnic v SR – technológia, EF/4/98, GR SSC Bratislava, 1998, zodp. riešiteľ

 1.  

Michalík, J. a kol., Realizačný projekt "Diaľnica D1 Beharovce - Branisko, II. etapa, pravý tunel - technologická časť“, 29/6/98-520-1-ŽU, Úloha riešená pre Křižík Prešov, a. s., zodp. riešiteľ etapy

 1.  

Spalek, J. a kol., Informačný systém tunela a riadenie dopravy v tuneli, In: Súťažný návrh „Diaľnica D1 Beharovce - Branisko“, technologická časť: riadenie dopravy a EPS, Zmluva o dielo č. 5-520/97, Křižík, a.s., Prešov - ŽU, nov. 1997, zodp. riešiteľ.

 1.  

Surovec, P. a kol., Inteligentné dopravné systémy, ZoD č. 472 VÚD/2002, zodp. riešiteľ etapy ŽU/E1 (r. 2002-2004).

 1.  

Dado, M. a kol.: Coordination and Stimulation od Innovative ITS Activities in Central & Eastern European Countries - CONNECT, TEN-T Programme EK. Dodatok č.3 k Zmluve č.472/VÚD 2002 medzi ŽU a VÚD, člen koordinačnej rady a zástupca zodp. riešiteľa, (2005-07)

 1.  

Spalek, J.: Projekt elektrickej požiarnej signalizácie v tuneli. In: Kállay, F. a kol.: Vypracovanie tendrových podmienok pre výber dodávateľa technologického vybavenie diaľničného tunela Patnitop Crossing Tunnel v Indii. ZoD č. P-103-0014/06, 2006

 1.  

Spalek, J. a kol.: CONNECT II – Vizualizácia dopravných údajov z úseku D1 Trnava – Bratislava, ZoD 457/2007 - P-103-0025/07, VÚD, a.s. Žilina

 1.  

P-103-0006/07 TP02 Komunikačné a napájacie prostriedky na pozemných komunikáciách, objednávateľ: NDS, a.s. Bratislava (2007-2008)

 1.  

P-103-0007/07 TP03 Automatické sčítače dopravy na pozemných komunikáciách, objednávateľ: NDS, a.s. Bratislava (2007-2008)

 1.  

P-103-0008/07 TP05 Televízny dohľad a riadenie výnimočných stavov pomocou video technológie na pozemných komunikáciách, objednávateľ: NDS, a.s. Bratislava (2007-2008)

 1.  

P-103-0009/07 TP07 Zásady budovania technologických uzlov (koncentrátorov – radičov) na pozemých komunikáciách, objednávateľ: NDS, a.s. Bratislava (2007-2008))