Odborné knižné publikácie

 

Odborné knižné publikácie

  1.  

Dado, M., Zahradník, J., ..., Spalek, J.: Technológie a služby inteligentnej dopravy, odborná knižná publikácia, EDIS Žilina, ISBN 978-80-8070-691-3, 2007, spoluautor