Odborné články

 

Odborné články

 1.  

Spalek, J.: Nové trendy v oblasti riadenia bezpečnostne kritických procesov. Zborník odborného seminára ŽSR Aplikácia procesorovej techniky v železničných zabezpečovacích zariadeniach. Strečno - Slovensko, 1997, s. 36 - 46.

 1.  

Čuntala, J., Spalek, J., Redundantné mikropočítačové systémy v železničnej zabezpečovacej technike, Bulletin pre diagnostiku a testovanie v elektronike, Ústav počítačových systémov SAV, Bratislava, 1/1993, str.6-8

 1.  

Kállay, F., Spalek, J., Logické obvody pre kritické aplikácie, Bulletin pre diagnostiku a testovanie v elektronike, Ústav počítačových systémov SAV, Bratislava, 2/1993, str.11-13

 1.  

Spalek, J.: Technické a programové prostriedky zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti. Zborník odborného seminára ŽSR Aplikácia procesorovej techniky v železničných zabezpečovacích zariadeniach. Strečno - Slovensko, 1997, s. 97 – 106

 1.  

Kállay, F., Spalek, J.: Technológia LonWorks na Žilinskej univerzite, Zborník prednášok zo Seminára LON 2000, Hotel Repiská, Demänovská dolina, 13.-14.4.2000,

 1.  

Hinner, P., Spalek, J., Riadenie dopravy tunela Branisko, Architektúra, stavebníctvo, júl 2000, str. 24

 1.  

Spalek, J., Kállay, F., Marušiak, M., Riadenie bezpečnostne kritických procesov technológiou LonWorks, Zborník z 3. Medzinárodnej konferencie LonWorks, 27.-28. 6. 2002, Tatranské Zruby, CD

 1.  

Spalek, J., Janota, A.: Informačné a zabezpečovacie systémy v oblasti automatizácie, Zborník z odb. seminára Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky, Moravany n/V, 2.-3.9.2004, str. 83-86

 1.  

Gregor., M. – Medvecký, Š. – Spalek, J.: Inovácie v oblasti mobilných inteligentných robotických systémov – 1, Produktivita a inovácie 2/2006, ISSN 1335-5961, s. 7-9

 1.  

Spalek, J., Janota, A., Rástočný, K., Franeková, M., Zahradnik, J.: Súčasná projektová orientácia Katedry riadiacich a informačných systémov EF ŽU, Zborník z konferencie Principia Cybernetica 2006, 6. – 8. sept. 2006, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, ČR, ISBN 80-7318-460-5, s. 34, úplná verzia príspevku na CD nosiči, 35%

 1.  

Spalek, J., Janota, A., Zelem, J.: Možné požiadavky na budúci systém elektronického výberu mýta v SR, MOT´or, Nová technika, ISSN 1336 – 42- 00, 4/2007

 1.  

Spalek, J., Zahradník, J., Franekova, M., Rástočný, K.: Ich slovo platí nielen na akademickej pôde. Dvojstrana v Prílohe, Železničná revue, ročník II, 3/2008, ISSN 1337-558X, str. VI-VII

 1.  

Spalek, J., Zahradník, J., Franekova, M., Rástočný, K.: Absolútna bezpečnosť neexistuje ani v zabezpečovacích systémoch. Dvojstrana v Prílohe, Železničná revue, ročník II, 3/2008, ISSN 1337-558X, str. VI-VII

 1.  

Spalek, J. - Janota, A.: Department of Control and Information Systems. Zborník Konferencie Súvislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie, Research Activities Review, s.2-7, ISBN 978-80-8073-863-1, Poprad, 16.-19.9.2007, 50%

 1.  

Dado, M. – Spalek, J. – Janota, A., Inteligentné dopravné systémy v Európe, AI magazine – Automotive Industry, 3/2009, ISSN 1337-7612, s. 80-81

 1.  

Spalek, J. – Janota, A.: Miesto dopravnej telematiky v odbore automatizácia, In: Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike, Medzinárodný odborný seminár, Gabčíkovo, 7.-9.9.2009, STU Bratislava, CD nosič, ISBN 978-80-227-3107-2, 10 strán.