Garantovanie študijného odboru, resp. špecializácie

 

Garantovanie študijného odboru, resp. špecializácie

  1.  

Garant študijného programu Bezpečné riadenie procesov v priemysle v rámci 2. stupňa študijného odboru 5.2.14 Automatizácia (2003 - doteraz)

  1.  

Spolugarant študijného programu Riadenie procesov v rámci 3. stupňa študijného odboru 5.2.14 Automatizácia (2003 - doteraz)

  1.  

Garant študijného programu Automatizácia v rámci 1. stupňa študijného odboru 5.2.14 Automatizácia (návrh na akreditáciu podaný v 3/2008)

  1.  

Spolugarant študijného programu Riadenie procesov v rámci 2. a 3. stupňa študijného odboru 5.2.14 Automatizácia (návrh na akreditáciu podaný v 3/2008)