Autorstvo, resp. spoluautorstvo interných učebných textov, učebných pomôcok a softvérov

 

Autorstvo, resp. spoluautorstvo interných učebných textov, učebných pomôcok a softvérov

  1.  

Spalek, J., Spoľahlivosť a bezpečnosť PES, Sylaby pre doktorandské štúdium vo vednom odbore Telekomunikačná a zabezpečovacia technika, KIZS-EF-VŠDS, okt. 1993

  1.  

Spalek, J., Stratégie detekcie chýb v mikroprocesorových systémoch odolných proti poruche, študijná pomôcka pre predmety Elektronické systémy pre zabezpečovanie a kritické aplikácie (ESZKA) a Elektronické bezpečné systémy (EBS) študijného odboru IZS, 1994

  1.  

Spalek, J., Interakcia technických a programových porúch počítača a jej dôsledky, Sylaby pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 38-01-9, EF-ŽU, 1999