Aktivita pri vedení nadaných poslucháčov v rámci ŠVOS

 

Aktivita pri vedení nadaných poslucháčov v rámci ŠVOS

  1.  

Akad. rok 2004/5:Jozef Maceka: Názov príspevku práce : Návrh a funkčný model čiarového robota

  1.  

Akad. rok 2004/5: Tomáš Michulek: Virtuálny robot – návrh, simulácia, vizualizácia a riadenie