Vyzvaná prednáška v Stálom zastúpení SR pri EÚ, Brusel, 30.11.2010

Názov prednášky: "Skúsenosti a potenciál ŽU v oblasti IDS"
Udalosť: Diskusné fórum na tému Výskum a prax pri implementácii smernice 2010/40/EU o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy.
Rámec fóra: Strategický význam Slovenska a Česka pre vývoj aplikácií v inteligentných dopravných systémoch.
Organizátori fóra: VÚD, a.s. Žilina, Žilinská univerzita, Stále zastúpenie SR pri EÚ