VVÚŽ ŽSR - absolventský program

Vývojový a výskumný ústav železníc (organizačná zložka ŽSR) hľadá vhodných kandidátov pre pracovné pozície:

  • odborný technický zamestnanec,
  • revízny technik.

Adaptačný program je určený pre absolventov škôl a jeho účelom je pripraviť absolvenov pre prácu na plánovaných pracovných pozíciách po zaradení do trvalého pracovného pomeru po skončení adaptačného programu.

Predpokladaná náplň práce:

  • expertízne merania a diagnostika zariadení oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
  • revízna činnosť určených technických zariadení OZT (funkcia revízny technik),
  • návrh a úprava zapojení, spracovanie technickej dokumentácie.

Požiadavky na úspešného kandidáta:

  • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania,
  • teoretické znalosti v oblasti zariadení zabezpečovacej alebo oznamovacej techniky,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, schopnosť učiť sa.

Ďalšie podrobnosti a kontaktné údaje nájdete v pripojenom dokumente .

Doplnkové informácie