Danfoss Slovensko - Software Test Developer

Spoločnosť Danfoss Slovensko, spol. s r.o. prijme pracovníka na pozíciu vývojár softvérových testov. Danfoss Power Solutions je významný svetový dodávateľ mobilných hydraulických zariadení pre oblasti výstavby, poľnohospodárstva a ďalšie trhy mimocestných vozidiel. Podrobnosti o ponúkanej pracovnej pozícii sú v pripojenom dokumente .

 

Doplnkové informácie