Riešteľský tím ŽU-KRIS

Meno

E-mail

pozícia

Telefón

Janota Aleš, prof. Ing. PhD., EurIng

ales.janota@fel.uniza.sk

vedúci projektu

513 3356

Spalek Juraj, prof. Ing. PhD.

juraj.spalek@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3355

Pirník Rastislav, Ing. PhD.

rastislav.pirnik@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3351

Franeková Mária, prof. Ing. PhD.

maria.franekova@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3346

Muzikářová Ľudmila, doc. Ing. PhD.

ludmila.muzikarova@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3347

Brončeková Tatiana, Ing. PhD.

tatiana.broncekova@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3348

Hrbček Jozef, Ing. PhD.

jozef.hrbcek@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3354

Šimák Vojtech, Ing. PhD.

vojtech.simak@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3304

Vestenický Peter, dr. Ing.

peter.vestenicky@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3345

Bubeníková Emília, Ing.

emilia.bubenikova@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3344

Holečko Peter, Ing. PhD.

peter.holecko@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3343

Berešíková Klára

kris@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3301

Kršíková Kamila

kamila.krsikova@fel.uniza.sk

odborný riešiteľ

513 3313

 

Riešiteľský tím Betamont

Meno

E-mail

pozícia

Telefón

Urgela Stanislav Urgela, doc. RNDr. PhD.

betamont@betamont.sk

vedúci projektu

045/ 5322 608

Maciak Ondrej, Ing.

odborný riešiteľ

Ostrihoň  Martin,Ing.

odborný riešiteľ

Remeselník Vladimír, Ing.

odborný riešiteľ

Cerovská Anna, Ing.

odborný riešiteľ

Sámel Peter, Ing.

odborný riešiteľ

Schott Andrej, Mgr.

odborný riešiteľ

Mažáry Ján, Ing.

odborný riešiteľ

Sadloň Ľubomír, Ing.

odborný riešiteľ

Maňková Viera, Ing.

odborný riešiteľ

Maciak Juraj

odborný riešiteľ

Ryšavý Roman

odborný riešiteľ

Papco Pavol

odborný riešiteľ

Petríková Darina, Bc.

odborný riešiteľ

Šuchaň Ján, Ing.

 

odborný riešiteľ