Základné informácie o projekte

Projekt priemyselného výskumu je zameraný na vytvorenie nových pravidiel pri dynamickom riadení dopravy a úpravu existujúcich pravidiel spôsobom, aby neboli závislé len od konkrétnej základnej veličiny, ale budú vnímať aj vplyvy spôsobené dopravou. Tieto vplyvy sú reprezentované merateľnými fyzikálnymi parametrami, ktoré sú v rámci tohto projektu merané novými metódami v dynamickom režime, t.j. pohybe dopravného prúdu a samotných vozidiel. Samotný proces merania je uskutočňovaný bez akéhokoľvek obmedzenia dopravného prúdu, ani obmedzenia samotného vozidla a jeho vodiča.

ITMS kód: 26220220089

Druh projektu: dopytovo-orientovaný

Doba realizácie: 1.6.2010 - 31.5.2014

Miesto realizácie: Zvolen, Žilina, Ladce, Kováčová

Celkové výdavky: 2 693 075,95 €

Celkové oprávnené výdavky: 2 402 819,38 €

 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ