Výročné správy

  • Vytlačiť

Výročné správy obsahujú informácie o štruktúre, pedagogických, vedecko-výskumných a odborných aktivitách KRIS