Partneri vedecko-technickej spolupráce

 • Vytlačiť

Partneri vedecko-technickej spolupráce v SR

 •  ABB, s. r. o.
 •  ADOTEL-HEX, s. r. o., Žilina
 •  ANDIS s. r. o., Analógové a digitálne systémy, Bratislava
 •  APPLIFOX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
 •  Ardos AZ a. s., Bratislava
 •  B+R Automatizace, s. r. o. - organizačná zložka, Nové Mesto nad Váhom
 •  Betamont s. r. o., Zvolen
 •  CONTAL OK, s. r. o., Žilina
 •  Continental Matador s. r. o., Púchov
 •  ELISS s. r. o., Žilina
 •  ESA Solution s. r. o., Žilina
 •  ET-test s. r. o., Žilina
 •  EVPÚ s. r. o., Nová Dubnica
 •  FEI STU Bratislava
 •  FEI TU Košice
 •  FIIT STU Bratislava
 •  Geomatika s. r. o., Bratislava
 •  HELDIS s. r. o., Ružomberok
 •  Jablotron Slovakia s. r. o., Žilina
 •  KIA Žilina
 •  MtF STU Bratislava
 •  Reflex Plus s. r. o., Košice
 •  Reforma s. r. o., Žilina
 •  Rockwell Automation Slovakia, s. r. o.
 •  Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
 •  Siemens, s.r.o Bratislava
 •  Siemens Mobility, s. r. o., Bratislava
 •  Siemens Building Technologies Slovensko s. r. o., Fire Safety, Bratislava
 •  SjF TU Košice
 •  SKYTOLL, a. s. Bratislava
 •  SOMI Systems a. s., Banská Bystrica
 •  SÚTN, Bratislava
 •  Technická univerzita Košice
 •  Výskumný ústav dopravný a. s., Žilina
 •  Združenie PROFIBUS.SK
 •  Želsys, a.s., Bratislava
 •  ŽSR, a.s. Bratislava

 

Partneri vedecko-technickej spolupráce v zahraničí 

 •  ADAC - Allgemeiner Deutcher Automobil Club, Nemecko
 •  AK signal, a. s.
 •  AŽD Praha s. r. o., Obchodní úsek pro silniční telematiku, Praha, ČR
 •  BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatika Tanszék, Budapest, Maďarsko
 •  CNTK – Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Varńava, Poľsko
 •  DE BUELE Technics, Hamme, Belgicko
 •  Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha, ČR
 •  ELTODO EG, Praha, Česká republika
 •  FD ČVUT, Praha, Česká republika
 •  HTE – Scientific Association for Infocommunications, Budapešť, Maďarsko
 •  INRETS – Institut National de Recherche sur les Transporte et leur Sécurité, Lille, Francúzsko
 •  Institute for Traffic Safety and Automation Engineering, TU Braunschweig, Nemecko
 •  Lappeenranta University of Technology, Fínsko
 •  MATÁV, Budapest, Maďarsko
 •  První Signální, a. s., Ostrava, ČR
 •  Rockwell Automation, s. r. o., Kolín, Česká republika
 •  SDT – Sdruņení pro dopravní telematiku ČR, Praha, ČR
 •  Signalbau, a. s., Přerov, ČR
 •  Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poľsko
 •  Thales Rail Signalling Solutions GmbH, Viedeň, Rakúsko
 •  Todor Kableshkov Higher School of Transport, Sofia, Bulharsko
 •  VUT FEKT, Ústav telekomunikací, Brno, Česká republika