Laboratórium informačných technológií

 • Vytlačiť

Laboratórium informačných technológií lokalizované v miestnosti AB315 je orientované na problematiku informačných systémov (databázy, webové technológie, virtualizácia), počítačových sietí (modelovanie, simulácia, monitorovanie) a ich bezpečnosť (penetračné testovanie, detekcia a prevencia narušenia, firewally, kryptoanalýza, antimalware).

Vedúci laboratória: Ing. Peter Holečko, PhD.

Hardvérové vybavenie laboratória:

 • Juniper IDP 75 - systém na detekciu a prevenciu útokov na sieťovej a aplikačnej vrstve
 • Fluke Networks Time Machine Express NTM - EX2 - zariadenie na monitorovanie sieťovej prevádzky
 • Cisco SRW2024 - prepínač
 • pracovná stanica (3,3GHz CPU, 16GB RAM, 2TB HDD, WLAN, 2xGbit LAN)
 • 10x pracovné stanice (Dual/Quadcore Intel CPU, 4GB RAM, AMD Radeon HD5700 Series/nVidia GT 200 Series)
 • projektor

Softvérové vybavenie laboratória:

 • OPNET Modeler + Wireless Suite - rozsiahle prostredie pre modelovanie, simuláciu a emuláciu sietí
 • OPNET IT Guru Academic Edition - akademická verzia prostredia
 • PRTG Paessler Network Monitor - nástroj na monitorovanie sieťovej prevádzky
 • Cain&Abel - sada bezpečnostných, crackovacích a monitorovacích nástrojov
 • ighashgpu - nástroj na lámanie hashov pomocou grafických kariet GPU
 • Oracle VM VirtualBox - virtualizačný nástroj
 • Wireshark - protokolový analyzátor
 • BackTrack Linux 5 - linuxová distribúcia pre penetračné testovanie
 • Nessus, nmap - nástroje na penetračné testovanie
 • WAMP - Windows Apache MySQL PHP prostredie pre vývoj a testovanie webových aplikácií
 • CrypTool - nástroj na demonštráciu kryptografických techník a algoritmov