Hrbček Jozef, doc. Ing. PhD.

Kontakty

Obrázok kontaktu

odborný asistent

Adresa:
Kancelária: AB 214 (kl. 3354)
Laboratórium: AB 206 (kl.: 3326)

Telefónne číslo: +421 41 513 3354

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Oddelenie automatizačných a signalizačných systémov.

Odborná špecializácia: Automatické riadenie.

Oblasti odborného záujmu: Vedúci laboratória riadenia dopravných procesov a laboratória pre prediktívne riadenie telematických subsystémov. Výskumné, vedecké a pedagogické aktivity sa zameriavajú na riadenie dopravných a priemyselných systémov, teóriu riadenia,  riadiace algoritmy a senzorovú techniku. Je odborníkom v programovaní riadiacich systémov PLC.

Vyučované predmety:

 • Teória automatického riadenia
 • Pokročilé metódy automatického riadenia
 • Umelá inteligencia
 • Riadiace systémy
 • Senzorová technika
 • Programovanie riadiacich systémov

Spolupráca s firmami:

 • B+R automatizace, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Participácia na projektoch:

 • APVV–20–P00705, „Univerzálny inteligentný radič riadenia cestnej dopravy“
 • Fakultná VÚ 46/604, „Dopravná Telematika a nástroje pre zvyšovanie jej kvality“
 • VEGA 1/1044/04, „Teoretický aparát pre implementáciu princípv e-Safety do inteligentných dopravných systémov“
 • ACRVEM: „Active Control of Rotor Vibrations in Electrical Machines“, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, 2006-2008.
 • ARICET, SK-123/CZ-108,  "Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov", projekt slovensko–českej medzinárodnej vedecko–technickej spolupráce na roky 2006-2007
 • EASYWAY, 325/1/2009  – „Improving Safety and Mobility by Intelligent Network Operations and Traveller Services on the European Road Network“
 • VEGA 1/0023/08 „Teoretický aparát na analýzu a hodnotenie rizík telematických systémov v doprave“, „Theoretical apparatus for risk analysis and risk evaluation of transport telematic systems"
 • KEGA K-057-06-00 „Inovácia metodiky laboratórnej výučby na báze modelovania a simulácie v programovom prostredí Matlab v kombinácií s výukovými modelmi prostredníctvom e-learningu“
 • APVV SK-CZ-0100-07, ARICET 2, „Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov 2“, Slovensko-česká medzinárodná vedecko-technická spolupráca
 • ITMS 26220120028: „Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy“, CE IDS.
 • ITMS 26220120050: „Centrum excelentnosti  pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.“, CE IDS II. (04/2011-2014)
 • ITMS 26220220089: „Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky“.
 • ITMS 26110230079:  „Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v EU vzdelávacom priestore“
 • VEGA 1/0453/12: „Štúdium interakcií motorového vozidla, dopravného prúdu a vozovky“
 • KEGA 010ŽU-4/2013: „Modernizácia didaktického vybavenia a metód vzdelávania so zameraním na oblasť robotiky“, (Modernization of didactic equipment and teaching methods with a focus on the area of robotics)

Publikácie:

2005

[1]   Hrbček, J., Janota, A.: Model predictive control and hybrid systems. In: Proc.6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications.p. 119-122. Žilina: 27. – 29. jún 2005. ISBN 80-8070-415-5

[2]   Hrbček, J., Janota, A., Spalek, J.: NetLogo – prostredie na tvorbu multiagentových systémov a jeho využitie na simuláciu riadenia železničného priecestia. AT&P journal PLUS7 2005, strany 9-12. ISSN 1336-5010

2006

[3]   Janota, A., Spalek, J.,  Brtková, Z.,  Hrbček, J.: Úrovne integrity bezpečnosti v iniciatíve eSafety. In: Zborník NavAge'06 o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích Evropského společenství, Praha: Marec 28-29, 2006. ISBN 80-239-6685-5

[4]   Hrbček, J., Janota, A.: Predictive Control of Road Tunnel Ventilation, In: Proc. of the 6th International Conference ELEKTRO 2006,p. 186-189 Žilina, ISBN 80-8070-544-5

[5]   Hrbček, J., Brtková,Z.: Bezpečnostné požiadavky na elektronické systémy vozidiel a uplatnenie prediktívneho riadenia v riadiacich systémoch dopravných prostriedkov, 20. konferencia zo zahraničnou účasťou– Bezpečnosť v cestnej doprave  2006, Nitra, ISBN 80-85418-63-0

2007

[6]   Hrbček, J.: Active Control of Rotor Vibration by Model Predictive Control – a simulation study, In: Report 153, Picaset Oy, Helsinki 2007, ISSN: 0356-0872, ISBN: 978-951-22-8824-3

[7]   Hrbček, J.: Tlmenie vibrácií rotora použitím prediktívneho algoritmu,  IEEE workshop Zvůle, 2007, str. 60-63,ISBN 978-80-214-3468-4

[8]   Zenger, K., Orivuori, J., Sinervo, A., Altowati, A., Hrbcek, J., Arkkio, A., Laiho, A. and K. Tammi.  Simulation as a Means to Test Advanced Control Algorithms in Suppressing Rotor Vibrations in Electrical Motors.  Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September, 2007, Ljubljana, Slovenia.  Edited by Borut Zupancic , Richard Karba, Saso Blacic .  Vol 1 (Book of Abstracts) and Vol 2 (Full Papers).  ISBN-13: 978-3-901608-32-2, ISBN-10: 3-901608-32-X.

[9]   Orivuori, J., Sinervo, A., Altowati, A., Hrbček, J., Zenger, K., Arkkio,  A., Laiho, A. and K. Tammi.  Physical Modeling, Analysis and Active Model-Based Control of Rotor Vibrations in Electric Motors.  14th Nordic Process Control Workshop (S-L Jämsä-Jounela ed.), 23. - 25.8. 2007, Espoo, Finland, pp. 102-107,ISBN: 978-951-22-8913-4, ISSN 1455-4046

[10]     Hrbček, J.: Modelovanie dynamických systémov pri pôsobení stochastických signálov použitím Matlabu, Technical Computting 2007, Prague, 14.11.2007, ISBN 978-80-7080-658-6.

2008

[11]     Pirník, R., Hrbček, J.: Podporný informačný systém pre riadenie dopravy na úseku Trnava–Bratislava. Medzinárodná konferencia:: Kybernetika a informatika, Ždiar, 10–14.2. 2008, ISBN: 978-80-227-2828-7

[12]     ŽDÁNSKY, J., HRBČEK, J., ZELENKA, J.: Trends in Control Area of PLC Reliability and Safety Parameters, ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering, ISSN 1336-1376, Vol.7/2008, p. 239-242

[13]     Hrbček, J., Janota, A.: Improvement of Road Tunnel Ventilation through Predictive Control, Communications,  2/2008, p.15-19, ISSN:1335-4205

[14]     Hrbček, J.: Identifikácia škodlivín v cestnom tuneli Mrázovka a predikcie škodlivín vo vnútri tunelovej trúby, IEEE workshop, Zvůle, 25-27.8.2008, str. 74-77, ISBN: 978-80-214-3709-8

[15]     Hrbček, J.: Vylepšenie vetrania v tuneloch pomocou prediktívnych algoritmov s použitím Matlabu, Technical Computting 2008, Prague, p. 46, 11.11.2008 Praha, ISBN: 978-80-7080-692-0

2009

[16]     Hrbček, J.: Parametric Models of Real System and the Validation Tools,In:Proc.8th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Communications technology.p. 93-96. Žilina: June, 22. – 24. 2009. ISBN 978-80-554-0027-3

[17]     Hrbček, J.: Správnosť tvorby modelu pre vybraný cestný tunel. IEEE Workshop Králíky, 2009, 30.8.- 2.9.2009, str. 105-108, ISBN: 978-80-214-3938-2

[18]     Hrbček, J., Šimák, V., Ždánsky, J.: Using Hybrid Systems modeling to Design a ventilation System in Road Tunnel. In: Technical computing Prague: 17th annual conference proceedings : Kongresové centrum ČVUT, Prague, November 19, 2009. Humusoft, 2009, p.37 and CD, ISBN 978-80-7080-733-0

[19]     Šimák, V., Hrbček, J.: Road recognition in MATLAB enviroment. In: Technical computing Prague: 17th annual conference proceedings: Kongresové centrum ČVUT, Prague, November 19, 2009. Humusoft, 2009, p.97 and CD, ISBN 978-80-7080-733-0

2010

[20]     Ždánsky, J., Hrbček, J.: The choice of the appropriate structure of the control system with respect to the required availability and safety, Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Theoretical and Practical Issues in Transport “, Pardubice 2010,  p. 172-177, ISBN 978-80-7395-244-0

[21]     Hrbček, J., Spalek, J., Šimák, V.: Process Model and Implementation the Multivariable Model Predictive Control to Ventilation System, 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, CD, p. 211-214, Herľany, Slovakia, January 28-30, 2010, IEEE Catalog Number: CFP1008E-CDR, ISBN 978-1-4244-6423-4 (IEEE, Scopus)

[22]     Šimák, V., Hrbček, J., Pirník, R., : Traffic flow videodetection, International conference KYBERNETIKA A INFORMATIKA ´10, Vyšná Boca, Slovakia, February 10-13, 2010, ISBN 978-80-227-3241-3

[23]     Hrbček, J., Šimák, V., Janota, A.: Using Predictive Controller to Control a Nonlinear system, Communications, Vol.12, 3A/2010, p. 112-115, ISSN 1335-4205

[24]     Hrbček, J., Spalek, V., Šimák, V.: Mathematical description of tunnel systems for the purpose of design the predictive algorithm, Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 10, No. 2, 2010, p. 52–56, ISSN 1335-8243

[25]     Ždánsky, J., Hrbček, J.:Programming of Control Systems. In:Proc.of the 8th International ConferenceELEKTRO 2010, Žilina, May 24 –25, 2010, ISBN 978-80-554-0196-6

[26]     Janota, A., Hrbček, J.: Slovak ETC System Implemented – What Next? In: Transport Systems Telematics : 10th conference, TST 2010 : Katowice - Ustroń, Poland, October 20-23, 2010 : selected papers. - Berlin: Springer-Verlag, 2010. - ISBN 978-3-642-16471-2. - S. 30-37 (Scopus, WoS)

[27]     Šimák, V., Končelík, V., Hrbček, J. and Folvarčík, J.: Realization and a real testing of the road–fee system. In: Proc. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, TSP 2010, Baden near Vienna, Austria, August 17th–20th,2010, ISBN 978-963-88981-0-4

2011

[28]     Hrbček, J. and Šimák, V. Implementation of Multi-dimensional Model Predictive Control for Critical Process with Stochastic Behavior, chapter in: Advanced Model Predictive Control, p.109-124, InTech, Tao Zheng (Ed.), June 2011, ISBN 978-953-307-298-2

[29]     ŽDÁNSKY, J., RÁSTOČNÝ, K., HRBČEK, J.: Safety related control systems for railway signalling applications with a safety PLC, Archives of Transport System Telematics, September 2011, Vol. 4, Iss. 3, p. 43-49. ISSN 1899-8208

[30]     Ždánsky, J., Hrbček, J.:Programovanie riadiacich systémov. EDIS 2011, ISBN 978-80-544-0448-6

[31]      ŠIMÁK, V., HRBČEK, J., ŽDÁNSKY, J.: Modular approach during on-board unit development, Journal of Information, Control and Management Systems, p. 139-143, Volume 9, Number 2, 2011, ISSN 1336-1716

2012

[32]    Šimák, V., Nemec, D., Hrbček, J.: Calculation of robot position utilizing accelerometers in non-inertial frame of reference. In: Proc. of the 9th International Conference ELEKTRO 2012, May 21 - 22, 2012, IEEE Catalog Number: CFP1248S-ART, ISBN 978-1-4673-1179-3 (IEEE, Scopus)

2013

[33]    Hrbček, J., Šimák, V., Pekár, Ľ.: Creating the model of real actuator for the purpose of design the controller. In: ATP journal plus: Control of transport and industrial processes,  Iss. 2, 2013, p. 62-67, ISSN 1336-5010

[34]    Šimák, V., Nemec, D., Hrbček, J., Bubeníková, E.: Lineárne riadenie prirodzene nestabilného systému s použitím PID regulátora. In: ATP journal plus: Control of transport and industrial processes,  Iss. 2, 2013, p. 68-73, ISSN 1336-5010

[35]     Hrbček, J., Šimák, V., Spalek, J., Nemec, D.: Comparison of different approaches to predict air pollution inside the tunnel tube. In: Archives of Transport System Telematics, Vol. 6, Issue 4, November 2013, p. 8-12  , ISSN: 1899-8208
Publikovaný aj abstrakt v zborníku Transport Systems Telematics - TST'13, Katowice: Silesian University of Technology, 2013. ISBN 978-83-927504-5-1. p. 40

[36]     ŠIMÁK, Vojtech – NEMEC, Dušan – HRBČEK, Jozef – JANOTA, Aleš: Inertial navigation: Improving precision and speed of Euler angles computing from MEMS gyroscope data. In: Transport Systems Telematics : 13th conference, TST 2013 : Katowice - Ustroń, Poland, October 23-26, 2013: selected papers. - Berlin: Springer-Verlag, 2013, Communications in computer and information science, 395, ISBN 978-3-642-41646-0,  ISSN 1865-0929, p. 163-170 (Scopus, WoS)

[37]     Jozef Hrbček, Vojtech Šimák, Dušan Nemec: Parametric Identification of Road Tunnel System. Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR : Rajecké Teplice, Slovenská republika, 11.-13.09.2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0746-3

[38]     Vojtech Šimák, Dušan Nemec, Jozef Hrbček, Aleš Janota: Inertial navigation: Improving precision and speed of Euler angles computing from MEMS gyroscope data. Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR : Rajecké Teplice, Slovenská republika, 11.-13.09.2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0746-3

[39]     FRANEKOVÁ, M., BUBENÍKOVÁ, E., HRBČEK, J. a kol.: KRIS 60, Georg Žilina, 2013, ISBN 978-80-8154-038-7

2014

[40]     Hrbček, J., Šimák, V., Janota, A.: Predictive Control of Radial Rotor Vibrations, (ПРОГНОЗНЫЙ КОНТРОЛЬ РАДИАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ РОТОРА), Мир транспорта и технологических машин (World transport and technological machinery), Научно-технический журнал (The scholarly journal), Nautschno technitscheskij zhurnal „Mir transporta i technologitscheskich mashin“, Orel, Moskva,  No 1 (44), March 2014, abstract: p. 30-31, paper: p. 83-88, ISSN 2073-7432

[41]     Hrbček, J., Šimák, V.: Controller Design for Nonlinear Stochastic System with Time Delay and Constraint, . In: Proc. of the 10th International Conference ELEKTRO 2014, May 19 - 20, 2014, pp. 441-445, IEEE Catalog Number: CFP1448S-CDR, ISBN 978-1-4799-3720-2 (IEEE, Scopus)

[42]     Šimák, V., Hrbček, J.: Linear control of naturally unstable system using PID regulator. In: Proceedings of 10th international conference: ELEKTRO 2014, Slovakia, May 19-20, 2014, pp. 441-445, ISBN 978-1-4799-3720-2 (IEEE, Scopus)

[43]     Hrbček, J., Šimák, V., Janota, A., Pirník, R.: Tunnel Central Control System Enhanced with Modern Control Approaches. In: Archives of Transport System Telematics, Vol. 7, Issue 3, September 2014, p. 3-7, ISSN: 1899-8208

[44]     Šimák, V., Hrbček, J., Janota, A., Pirník, R.: Implementation of Tools of Artificial Intelligence to an Industrial Controller. In: Archives of Transport System Telematics, Vol. 7, Issue 3, September 2014, p. 47-51, ISSN: 1899-8208

[45]     Janota A., Šimák V., Hrbček J.: Learning Search Algorithms: An Educational View. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 8, No. 4, pp. 565-570, 2014, ISSN 2083-6473

2015

[46] Pirník, Rastislav a kol.: Aplikovaná telematika: vybrané kapitoly I. - 1. vyd., Žilina: Žilinská univerzita, 2015, 187 s., ISBN 978-80-554-0976-4

[47] Janota A., Šimák V., Nemec D., Hrbček J.: Improving the precision and speed of euler angles computation from low-cost rotation sensor data, Sensors 2015, ISSN 1424-8220,  IF 2.05

[48] Janota, A. a kol.: Aplikovaná telematika. EDIS 2015, ISBN: 978-80-554-1037-1

[49] Ždánsky, J., Rástočný, K., Hrbček, J.: Influence of Architecture and Diagnostic to the Safety Integrity of SRECS Output Part, In: 20-th international conference Applied electronics 2015,  Pilsen, University of West Bohemia, 8.-9. September 2015, ISSN 1803-7232, ISBN 978-80-261-0385-1, s. 297-301. (WoS)

Doplnkové informácie