Franeková Mária, prof. Ing., PhD.

Kontakty

Obrázok kontaktu

profesorka, vedúca oddelenia

Adresa:
AB 219

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Oddelenie Komunikačných a informačných systémov

Odborná špecializácia

 • Priemyselný bezpečnostne - relevantný komunikačný systém.
 • Metódy hodnotenia bezpečnosti komunikácie pre uzatvorené a otvorené prenosové systémy s použitím prostriedkov kódovania a kryptografie, pre bezpečnostne relevantné aplikácie riadiacich systémov v doprave a priemysle.

Vyučované predmety

 • Distribuované systémy riadenia
 • Bezpečná systémová komunikácia
 • Komunikačná bezpečnosť
 • Bakalársky projekt
 • Teória informácií a signálov 

Medzinárodné projekty

 • Projekt APVV: Bilaterálny projekt. Slovensko poľská medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Posudzovanie bezpečnosti železničných zabezpečovacích systémov. r. 2010-2011 (spoluriešiteľ) Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. K. Rástočný, PhD.
 • Projekt APVV: Bilaterálny projekt. Slovensko - bulharská medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Posúdenie možnosti použitia kryptografických mechanizmov v bezpečnostne kritických aplikáciách. Podané, r. 2011-2012 (zodpovedný riešiteľ)

Projekty agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Spoluriešiteľ:

 1. Kód ITMS projektu: 26220220289: Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky. r. 2007-2013 Zodpovedný riešiteľ: Betamont s.r.o. Zvolen Spoluriešiteľ: ŽU v Žiline
 2. Kód ITMS projektu: 26220220009: Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok - InMoSysQC. r. 2007- 2013 Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
 3. Kód ITMS projektu: 26220120028: Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy. r.2007-2013 Prijímateľ: VÚD Žilina Partner projektu: Žilinská Univerzita v Žiline Aktivita A1: Budovanie pracoviska VaV systémov inteligentných dopravných prostriedkov a prepravovaných objektov pre zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu VaV ExL 1.6: Komunikačné prostredie IDS s definovanými bezpečnostnými parametrami na báze "safet and security. (vedúca laboratória: Franeková Mária, doc. Ing. PhD.)
 4. Kód ITMS projektu: 26220120050: Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II,. r. 30.09.2010 - 31.08.2013 Prijímateľ: VÚD Žilina Partner projektu: ŽU v Žiline
 5. Kód ITMS projektu: 26220220021: Centrum translačnej medicíny. Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta Martin Partner projektu: Žilinská Univerzita v Žiline

Normotvorná činnosť

 • EN 50159: 2010: Dráhové aplikácie. Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v prenosových systémoch – prevzatie CENELEC normy prekladom. Apríl, 2011 (zodpovedný riešiteľ - zmluva č. 466/2011, číslo úlohy 34/1004/11) Objednávateľ: SÚTN Bratislava

Publikačná činnosť:

 

 • Franeková, M., Rástočný, K.: Kryptografia v bezpečnostne relevantných systémoch icon_pdf1

Doplnkové informácie