Aktuality

Cena Literárneho fondu 2014

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013  v kategórii prírodné a technické vedy našim kolegom - prof. Ing. Karolovi Rástočnému, PhD. a doc. Ing. Jurajovi Ždánskemu, PhD. za dielo Riadiace systémy so safety PLC. Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu. Ocenení kolegovia si cenu prevzali počas slávnostného odovzdávania ocenení dňa 25.9.2014.

Obom kolegom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.

 

Siemens chce v Žiline zamestnať 300 inžinierov

Spoločnosť Siemens chce v Žiline v rámci kompentenčného centra pre automatizáciu železníc vytvoreného v rámci spolupráce s KRIS zamestnať 300 inžinierov.

Bližšie informácie:

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/siemens-chce-v-ziline-zamestnat-300-inzinierov-596700

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/siemens-chce-v-ziline-zamestnat-300-inzinierov-596662

 

Spolupráca s ABB

Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity sa v poslednom období rieši otázka vybavenia laboratória robotiky. ABB poskytla tejto fakulte softvér RobotStudio, vďaka ktorému sa môžu študenti učiť offline programovanie priemyselných robotov a priblížiť sa tak skutočným problémom, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ABB poskytla pedagógom aj bezplatné školenie, aby sa softvér naučili dokonale ovládať.

 "Tento rok bolo vyškolených 6 študentov a na budúci rok si predmet zapísalo už 25," povedal Ing. Vojtech Šimák, PhD. z Katedry riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Tlačová správa

KRIS pomohla Žilinskej univerzite získať ocenenie týždenníka TREND

Katedra riadiacich a informačných systémov (KRIS) je na Slovensku jediným univerzitným pracoviskom, ktoré sa systematicky venuje analýze a syntéze riadiacich systémov pre bezpečnostne kritické procesy, vrátane dopravných.

Vďaka tomu portfóliu KRIS sa spoločnosť Siemens, s.r.o. rozhodla umiestniť v Žiline svoje medzinárodné špecializované pracovisko IC MOL RA CoC Žilina (Infrastructure & Cities Sector - Mobility and Logistics - Rail - Center of Competence).

Spolupráca KRIS s Kompetenčným centrom IC MOL RA sa realizuje v oblastiach:

•       prevádzky železničnej dopravy

•       bezpečnosti a riadenia železničnej dopravy            

KRIS týmto významne prispela k nedávnemu úspechu ŽU, keď univerzita získala prestížne ocenenie týždenníka TREND za spoluprácu s praxou (viď tlačovú správu).

KRIS v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Siemens, s.r.o. aj pri zavádzaní systému SIMIS W SK do prevádzky ŽSR (tieto systémy sú nasadzované najmä na trati Bratislava - Žilina) a pri zabezpečovaní kurzov z oblasti priemyselných aplikácií riadiacich systémov na báze safety PLC.

Tlačová správa 

Doplnkové informácie