Aktuality

Dlhodobý zámer

Dlhodobý zámer činnosti Katedry riadiacich a informačných systémov 2014 - 2020 

Odovzdanie certifikátov B&R 2016

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu Automatizácia, ktorí v rámci kurzu Riadiacie systémy, zameraného na programovanie priemyselných a dopravných aplikácií, dosiahli výborné hodnotenie,  dostali dňa 1. júna 2016 Certifikáty o zaškolení na programovanie a diagnostiku riadiacich systémov Bernecker+Rainer. Kurz organizovala Katedra riadiacich a informačných systémov v spolupráci s firmou B+R Automatizace a viedli ho lektori Ing. Jozef Hrbček, PhD. a prof . Ing. Juraj Spalek, PhD. V akademickom roku 2015/2016 certifikáty získali títo študenti: Michal Smugala, Lukáš Žatko, Daniel Mikolajčík, Martin Slanicay, Martin Novotný, Filip Gejdoš a Pavol Macura. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme úspech v ďalšom štúdiu.

 

 

 

Cena Literárneho fondu 2014

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013  v kategórii prírodné a technické vedy našim kolegom - prof. Ing. Karolovi Rástočnému, PhD. a doc. Ing. Jurajovi Ždánskemu, PhD. za dielo Riadiace systémy so safety PLC. Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu. Ocenení kolegovia si cenu prevzali počas slávnostného odovzdávania ocenení dňa 25.9.2014.

Obom kolegom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.

 

Návšteva z Univerzity of Patras, Grécko

V dňoch od 16. 5. do 20. 5. 2016 privítala Katedra riadiacich a informačných systémov vzácneho zahraničného hosťa, prof. Petra P. Groumposa z University of Patras, Grécko. Pán profesor je jedným z popredných odborníkov na fuzzy kognitívne mapy. Jeho tím sa venuje viacerým aplikačným oblastiam – technickým, medicínskym, poľnohospodárskym aj environmentálnym.
 
Pán profesor si so záujmom prezrel laboratóriá katedry a vyjadril sa o nich veľmi pochvalne. Pre katedru a ostatných záujemcov z fakulty si pripravil aj zaujímavú prednášku, kde využitie fuzzy kognitívnych máp ilustroval na viacerých príkladoch z praxe (jeden bol aj z oblasti vinárstva! :)).
 
Prehliadka laboratórií KRIS     
 
Pána profesora prijal aj vedúci katedry, prof. Spalek spolu s ďalšími kolegami z vedenia katedry. Na krátkom stretnutí spolu prediskutovali možnosti budúcej odbornej a projektovej spolupráce.
 
Privítanie prof. Groumposa vedúcim KRIS     
 
 

Siemens chce v Žiline zamestnať 300 inžinierov

Spoločnosť Siemens chce v Žiline v rámci kompentenčného centra pre automatizáciu železníc vytvoreného v rámci spolupráce s KRIS zamestnať 300 inžinierov.

Bližšie informácie:

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/siemens-chce-v-ziline-zamestnat-300-inzinierov-596700

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/siemens-chce-v-ziline-zamestnat-300-inzinierov-596662

 

Doplnkové informácie