Aktuality

KRIS pomohla Žilinskej univerzite získať ocenenie týždenníka TREND

Katedra riadiacich a informačných systémov (KRIS) je na Slovensku jediným univerzitným pracoviskom, ktoré sa systematicky venuje analýze a syntéze riadiacich systémov pre bezpečnostne kritické procesy, vrátane dopravných.

Vďaka tomu portfóliu KRIS sa spoločnosť Siemens, s.r.o. rozhodla umiestniť v Žiline svoje medzinárodné špecializované pracovisko IC MOL RA CoC Žilina (Infrastructure & Cities Sector - Mobility and Logistics - Rail - Center of Competence).

Spolupráca KRIS s Kompetenčným centrom IC MOL RA sa realizuje v oblastiach:

•       prevádzky železničnej dopravy

•       bezpečnosti a riadenia železničnej dopravy            

KRIS týmto významne prispela k nedávnemu úspechu ŽU, keď univerzita získala prestížne ocenenie týždenníka TREND za spoluprácu s praxou (viď tlačovú správu).

KRIS v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Siemens, s.r.o. aj pri zavádzaní systému SIMIS W SK do prevádzky ŽSR (tieto systémy sú nasadzované najmä na trati Bratislava - Žilina) a pri zabezpečovaní kurzov z oblasti priemyselných aplikácií riadiacich systémov na báze safety PLC.

Tlačová správa 

Spolupráca s ABB

Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity sa v poslednom období rieši otázka vybavenia laboratória robotiky. ABB poskytla tejto fakulte softvér RobotStudio, vďaka ktorému sa môžu študenti učiť offline programovanie priemyselných robotov a priblížiť sa tak skutočným problémom, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ABB poskytla pedagógom aj bezplatné školenie, aby sa softvér naučili dokonale ovládať.

 "Tento rok bolo vyškolených 6 študentov a na budúci rok si predmet zapísalo už 25," povedal Ing. Vojtech Šimák, PhD. z Katedry riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Tlačová správa

Doplnkové informácie