Nový vedúci KRIS

  • Vytlačiť

V súvislosti s odchodom doterajšieho vedúceho Katedry riadiacich a informačných systémov FEIT UNIZA, pána prof. Ing. Juraja Spaleka, PhD. do dôchodku, dekan FEIT UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, PhD poveril dňom 1.9.2021 vedením KRIS prof. Ing Aleša Janotu, PhD. EURING.

Poverenému vedúcemu katedry prajeme veľa síl pri vedení katedry v tomto náročnom období..