Odovzdanie certifikátov B&R 2019

Predmet Riadiace systémy ponúka študentom tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu Automatizácia praktické skúsenosti pri programovaní priemyselných riadiacich systémov s možnosťou získania certifikátu.

Aj v tomto akademickom roku využilo možnosť  získať certifikát 6 študentov z celkového počtu 24, ktorí sa okrem základov programovania podľa normy IEC61131-3, tvorby hardvérovej konfigurácie, tvorby vizualizácie a využitia diagnostiky, zoznámili aj so systémami riadenia motorov, spracovaním a uložením dát a vývojom aplikácií s využitím simulátora.

Predmet Riadiace systémy zabezpečuje Katedra riadiacich a informačných systémov v spolupráci s firmou B+R automatizace, spol. s r.o. Vyučujúci predmetu prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. a Ing. Jozef Hrbček, PhD. odovzdali študentom certifikáty dňa 19.2.2019. 

V akademickom roku 2018/2019 certifikáty získali títo študenti: Martin Dúbravský, Adam Kmec, Pavol Kuchár, Lukáš Matušiska,  Martin Murin a Tomáš Štelmach. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme úspech v ďalšom štúdiu.

 

 

 
 

Doplnkové informácie