Návšteva v centrále B&R

Na pozvanie vedenia spoločnosti B&R zástupcovia štyroch slovenských univerzít (STU, TUKE, SPU, UNIZA)  navštívili centrálu spoločnosti B&R v Eggelsbergu. Našu katedru na stretnutí reprezentoval Ing. Jozef Hrbček, PhD. Účastníci vzdelávacej akcie prezentovali činnosť svojich katedier v oblasti dopravnej a priemyselnej automatizácie, informovali o príprave projektov a o spôsobe výučby systémov B&R.

Hlavným cieľom vzdelávacej akcie bolo oboznámiť sa s novými trendami v oblasti priemyslovej automatizácie a o novinkách spoločnosti B&R v tejto oblasti. Prednášky o novinkách poskytli priamo vývojári nových automatizačných riešení. Pritom vytvorili aj priestor na diskusiu s odborníkmi v oblastiach otvorených komunikačných štandardov (openPowerlink, OPC UA TSN, ...), modelovania dynamických systémov s pohonmi, digitálneho obrazu podniku, moderných metód riadienia, MATLAB Simulink, mapp komponentov, programovania riadiacich systémov, ACOPOStrak a iných.

Ako podobné akcie v minulosti, aj táto bola prínosná pre ďalšie budovanie laboratória riadenia priemyselných procesov (AB 206) ale aj pre výučbu systémov B&R.

 

 
 
 

Doplnkové informácie